NIEUWS

Tag: Wurkje yn fryslan


FNP Fryslan Nrklogo
14-04-2021

Partijen kritisch over kosten verbonden partijen

De fracties van FNP, GrienLinks en 50PLUS in Provinciale Staten van Fryslân (PS) willen meer inzicht in de kostenontwikkelingen van de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Dat stellen ze voor in een suggestie aan de Noordelijke ...

FNP Fryslan Iisbuorkerij aldema
04-02-2021

Landelijke Corona-regelingen MKB sluiten niet aan op Friese situatie

Landelijke Corona-steun sluit niet altijd goed aan bij de situatie van het Friese MKB. Dat constateert de FNP op basis van een eigen inventarisatie onder een groot aantal bedrijven in de regio. De Statenfractie vraagt aan het provinciebestuur (GS) om ...

FNP Fryslan Server
11-12-2020

FNP-PvdA-GL: Vraagtekens bij evaluatie Top Dutch

De evaluatie van TopDutch krijgt ook in Provinciale Staten van Fryslân nog een politiek staartje. De fracties van FNP, PvdA en GrienLinks stellen samen schriftelijke vragen over het uitblijven van aantoonbaar resultaat en het doorzetten van dez ...

FNP Fryslan Kassen by berl
08-12-2020

FNP: Help onze ondernemers uit het stikstofmoeras

Dit weekend werd duidelijk dat paprikateler Jaap Vink uit Bitgum en de agrarische natuurvereniging De Alde Delte uit Beetsterzwaag de dreiging boven het hoofd hangt dat hun houtsnippercentrales vrijdag al dicht moeten. Op aandringen van de milieuclub ...

FNP Fryslan Wadde
14-11-2020

Fryslân verdient beter

‘Denk jij ook dat Land in Friesland aan het einde van de wereld ligt? Of je er misschien bijna vanaf valt? Dat je minstens een dag moet uittrekken voor de reis en zeker niet op reis moet zonder een flinke koelbox en thermoskan?’ En &lsquo ...

FNP Fryslan Snobbers
10-11-2020

Maak werk van zichtbaarheid Fries

De FNP wil dat de Provincie Fryslân de Friese gemeenten, het Wetterskip, supermarkten, instellingen en bedrijven meer actief informeert en stimuleert om de Friese taal zichtbaar te maken. Uit een nieuw rapport ‘Frysk yn de Ekonomy' blijkt ...

FNP Fryslan EFA
14-10-2020

Europese structuurfondsen voor regionale ontwikkeling behouden

Op de jaarlijkse EFA-conferentie van regionale partijen in Europa onlangs zijn twee moties van de FNP met algemene stemmen aangenomen. De ene motie pleit voor meer regionale inbreng in de zogenaamde ‘Conference on the Future of Europe'. Met de ...

FNP Fryslan Comite voor de re
13-10-2020

Europe-Direct vestiging naar Fryslân brengen

De FNP wil dat Fryslân weer een Europe-Direct vestiging krijgt. Dat is een vrij toegankelijk informatiepunt waar inwoners, overheden, bedrijven en instellingen kennis over Europa kunnen verkrijgen. Zo'n informatiepunt kan volgens de FNP helpen ...

FNP Fryslan Mu
17-09-2020

Reactie FNP op ‘Prinsjesdag'

De FNP is kritisch over de financiële voorstellen die de regering doet in de 'Miljoenennota'. Om te beginnen vindt de FNP het teleurstellend dat er nog steeds geen oplossing is voor de grote gemeentelijke tekorten. Dat moet nu snel veranderen. T ...

FNP Fryslan Re
30-06-2020

Meer inzetten op vakmanschap

Vakmanschap en de ambachtseconomie moeten een plaats krijgen in de nieuwe provinciale nota Economie. De Statenfractie van de FNP acht dit van groot belang. Het tekort aan vakkundig personeel wordt steeds groter. De FNP komt morgen in Provinciale Stat ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer