NIEUWS

Tag: Polityk Bestjoer


FNP Fryslan Pytsje de g
29-07-2021

Noardeastfryslân: Wethouder de Graaf stopt er definitief mee

FNP Wethouder Pytsje de Graaf legt per 1 september 2021 haar werk voorgoed neer. Eind maart werd ze getroffen door een beroerte en alhoewel het herstel redelijk gauw inzette, duurt verder herstel langer dan gedacht. De afgelopen vier maanden werd ze ...

FNP Fryslan Nrklogo
14-04-2021

Partijen kritisch over kosten verbonden partijen

De fracties van FNP, GrienLinks en 50PLUS in Provinciale Staten van Fryslân (PS) willen meer inzicht in de kostenontwikkelingen van de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Dat stellen ze voor in een suggestie aan de Noordelijke ...

FNP Fryslan Sybren posth
07-04-2021

Sybren Posthumus (FNP) verlaat actieve politiek

Statenlid Sybren Posthumus van de FNP houdt na meer dan tien jaar op als lid van de Friese Staten. Nieuwe uitdagingen zijn op zijn pad gekomen. Gerben van der Mei uit Tsjommearum volgt Posthumus op als Statenlid voor de FNP. De wisseling van de wach ...

FNP Fryslan Sijbe
11-02-2021

Opinie: Sturing over eigen leven en eigen omgeving.

Volgende week gaat het in de Staten van Fryslân over bestuurlijke vernieuwing. Als wij echt de bestuurlijke kracht van Fryslân willen versterken is er een grondige verandering nodig. Sommige voorstellen kunnen meehelpen om de eerste stapp ...

FNP Fryslan FNP met boerburgerbewe
05-02-2021

#Seedyksesje 3. Een goed gesprek maar andere opvattingen. In gesprek met BBB

Zoals kortgeleden al aangekondigd gaat de FNP in de komende tijd in gesprek met andere partijen en kandidaten. Niet om een voorkeur uit te spreken, maar om Friese zaken op de agenda te zetten. In gesprek voor Fryslân! De zogenaamde Seedyksesjes ...

FNP Fryslan Code or
04-02-2021

#Seedyksesje 2. Van Scheveningen naar de Westhoek. In gesprek met Code Oranje.

Zoals kortgeleden al aangekondigd gaat de FNP in de komende tijd in gesprek met andere partijen en kandidaten. Niet om een voorkeur uit te spreken, maar om Friese zaken op de agenda te zetten. In gesprek voor Fryslân! De zogenaamde Seedyksesjes ...

FNP Fryslan Seedyksesje 1. habtamu de
01-02-2021

#Seedyksesje 1. Een goed gesprek met Habtamu de Hoop.

Zoals kortgeleden al aangekondigd gaat de FNP in de komende tijd in gesprek met andere partijen en kandidaten. Niet om een voorkeur uit te spreken, maar om Friese zaken op de agenda te zetten. In gesprek voor Fryslân! De zogenaamde Seedyksesjes ...

FNP Fryslan Willemstad, cura&ccedi
02-12-2020

Friese regering wil met de Antillen proberen het Fries en Papiaments in de Grondwet te krijgen

Uit antwoorden op schriftelijke vragen blijkt dat het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân vindt dat het Fries thuishoort in de Grondwet. Dat kan de status van de taal en de uitwerking van het Fries in andere wetten zeer versterken. Om d ...

FNP Fryslan Willemstad, cura&ccedi
03-11-2020

Fryske Nasjonale Partij (FNP) wil Fries en Papiaments in de hoogste wet

Nu er begin volgend jaar weer verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer, komen sommige partijen opnieuw met het voorstel om het Fries in de Grondwet te verankeren. De Fryske Nasjonale Partij (FNP) vindt het erg jammer dat de huidige regering van VVD, CD ...

FNP Fryslan Thom fed
21-10-2020

Thom Feddema beëdigd als nieuw commissielid FNP

Thom Feddema is door commissaris van de Koning Brok beëdigd als commissielid voor de FNP. Als commissielid mag Feddema meedoen aan het debat in de Statencommissies. Ook kan hij namens de fractie lid zijn van werkgroepen van de Staten en kan hij ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer