NIEUWS

Tag: Kultuer


FNP Fryslan Provinsjeh&uci
08-06-2022

Coalitiepartijen niet akkoord met invulling voorgestelde bezuinigingen

De coalitiepartijen in Provinciale Staten (CDA, PvdA, FNP en VVD) willen meer ruimte laten aan de nieuwe Provinciale Staten om keuzes te maken. Daarom willen zij nu niet definitief besluiten om te bezuinigen op cultuur en Friese taal, de economische ...

FNP Fryslan
26-01-2021

FNP en CDA: Steun de amateurkunst in Fryslân

Onlangs hebben de provincie en de gemeenten een brief van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) ontvangen. In de brief wordt een beroep gedaan op steun door de overheid aan de muziekkoepel. Door corona gaan tal van activiteiten ...

FNP Fryslan Carbidschi
30-12-2020

Geen actie FNP rondom carbidschieten dit jaar

Naar aanleiding van vragen van onder andere de Veiligheidsregio Fryslân maakt de FNP nog een keer duidelijk dat de partij morgen, op oudejaarsdag, geen acties rondom het carbidschieten zal houden. ...

FNP Fryslan FNP kultuer algemi
14-09-2020

FNP: landelijke cultuurgelden voortaan via de regio verdelen

Verdeel de landelijke gelden voor cultuur voortaan via de regio. Daarvoor pleit de FNP met een motie in de Friese Statenvergadering deze week. De partij wil met een nieuw verdeelsysteem een eerlijker en meer solidaire verdeling over het hele land ber ...

FNP Fryslan Reinbôgefl
11-03-2020

FNP: voor Fryslân als regenboogprovincie

De FNP zal in de Statenvergadering van april voor Fryslân als regenboogprovincie stemmen. De Statenfractie baseert zich op de kernwaarde solidariteit in het partijprogramma. Daarin staat dat er ruimte moet zijn voor eenieder in onze provincie o ...

FNP Fryslan Taal en under
24-06-2019

Wij investeren 20-25 % meer in taal en onderwijs

Taal en cultuur leveren een grote bijdrage aan de identiteit en daarmee aan het welzijn van mensen. Er wordt deze periode extra geïnvesteerd; in taal en onderwijs, maar ook in kenmerkend Fries erfgoed en cultuur. ...

FNP Fryslan 220pxwaling dykstra 18711
17-10-2018

Behoud huisje Waling Dykstra in Holwerd

De fractie van de FNP wil dat het voormalige huisje van Fries schrijver Waling Dykstra (overleden in 1914), wat in Holwerd staat, bewaard blijft. De kleine woning staat nog altijd te koop en verwaarloost alleen maar. De partij komt met schriftelijke ...

FNP Fryslan Omrop
13-10-2015

Bescherm de regionale omroepen

Omrop Fryslân past niet in de nieuwe mediawet van staatssecretaris Sander Dekker. Senator Hendrik ten Hoeve (OSF/FNP) uit Stiens heeft dat dinsdag gezegd bij de Algemene beschouwing in de Eerste Kamer. ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer