NIEUWS   17-01-2023


Opinie: Geen spindoktoren maar echte doktoren

Minister Kuipers van Volksgezondheid houdt vast aan plannen om de kinderhartchirurgie in twee ziekenhuizen te concentreren. Daarmee is het behoud van de kinderhartchirurgie in het noorden van Nederland nog steeds in gevaar. Een jaar na de grote demonstratie in Groningen en politieke uitspraken van bijna alle politieke partijen in het Noorden staat de bereikbaarheid van deze specialistische zorg voor een groot deel van het land nog steeds op het spel.

Gisteren werd bekend dat Minister Kuipers van Volksgezondheid een brief heeft gestuurd aan de academische ziekenhuizen waarin hij vasthoudt aan eerdere plannen om de kinderhartchirurgie in twee ziekenhuizen in Nederland te concentreren. De ziekenhuizen moeten zelf maar uitzoeken welke twee ziekenhuizen dat zijn. Daarmee gaat hij in tegen het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit, die schrijft dat sluiting van de bestaande afdelingen grote en onomkeerbare consequenties heeft.

 

De minister wil voor 1 april van de academische ziekenhuizen het antwoord weten, anders neemt hij zelf een besluit. Volgens de minister is er geen tijd om goed naar de consequenties te kijken, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit adviseert. Volgens ons is dat een onmogelijke verdeel en heers-politiek. In 30 jaar van discussie zijn de ziekenhuizen nog nooit tot een compromis gekomen. Met een harde deadline op 1 april en de sinds vorig jaar benoemde voorkeur van het ministerie van Volksgezondheid voor andere ziekenhuizen in het land zijn wij nog steeds uitermate bezorgd.

 

Twee van de uitgangspunten zouden de spreiding en toegankelijkheid van zorg moeten zijn; als een compromis uitblijft, zou het goed zijn als de academische ziekenhuizen gezamenlijk in actie komen. Vorig jaar werd bekend dat Utrecht spindokter Jack de Vries een lobby liet voeren richting politiek Den Haag. Het toont aan dat van enige solidariteit in de steeds commerciëler wordende zorg maar beperkt sprake is.

 

De kinderen en ouders in het Noorden en de rest van het land hebben niks aan ziekenhuizen met spindoktoren. Zij hebben behoefte aan bereikbare en toegankelijke zorg. Daarvoor is solidariteit nodig en begrip. Maak van regionale spreiding naast de kwaliteit van de zorg de belangrijkste uitgangspunten.

 

Alfred Schoenmaker, Sterk Lokaal Drenthe
Bram Schmaal, Groninger Belang
Sijbe Knol, FNP Fryslân
(fractievoorzitters in de Provinciale Staten van Drenthe, Groningen en Fryslân)Tags: Soarch yn Fryslan, Thus yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer