NIEUWS   22-09-2020


De Lelylijn moet er voor Fryslân zijn

De Lelylijn, de nieuwe spoorlijn tussen de Randstad en Groningen, is de afgelopen weken weer volop in het nieuws. Vooral het zuidoosten van ons provincie krijgt met het nieuwe spoor betere OV-verbindingen. Het is eveneens een eerste stap naar snelle internationale treinverbindingen met Oost-Friesland, Noord-Duitsland en Scandinavië. Na de aanleg zal Zwolle ook niet langer de flessenhals zijn voor het treinvervoer tussen het Noorden en de rest van Nederland.

Grootschalige verstedelijking is niet nodig
Uit een voorlopige studie die is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en de drie noordelijke provincies, blijkt dat de lijn nu al rendabel zal zijn. In deze studie werden ook enkele scenario's doorgerekend om te zien wat het effect is van grootschalige nieuwe verstedelijking van Emmeloord, Heerenveen, Drachten en Groningen, met 100.000 extra woningen die dicht op elkaar moeten worden gebouwd. Deze scenario's zijn voor een rendabele exploitatie van de nieuwe Lelylijn helemaal niet nodig.

 

Wij vinden dat bij de aanleg van de nieuwe Lelylijn moet worden uitgegaan van de behoefte van Fryslân en de Friezen zelf. De spoorlijn moet passen bij de aard, schaal en het karakter van onze provincie. Dat betekent dat de nieuwe lijn goed moet worden ingepast in ons landschap, bij voorkeur bijvoorbeeld langs de bestaande rijkswegen A6 en A7. In dat opzicht is de Lelylijn, met gewoon spoor op het maaiveld, totaal iets anders dan de magneetzweefbaan op hoge palen die sommigen twintig jaar geleden op hetzelfde tracé wilden aanleggen.

 

De Lelylijn mag geen alibi zijn om grootschalige stedenbouw in gang te zetten die niet past bij onze Friese identiteit en ons Friese landschip. Werkgeversorganisaties die hier een lobby op voeren gaan niet over de inrichting van ons landschap. De studie stelt overigens ook de vraag hoe maakbaar dergelijke plannen eigenlijk zijn. Wij geloven er niet in.


De teugels zelf in handen
Wij moeten hier niet proberen de woningnood in de Randstad op te lossen. Als wij ons open landschap opofferen, zou dat enorme afbreuk doen aan de kenmerken waar Fryslân om gewaardeerd wordt. De afweging tussen het landschap en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet dichtbij, in de regio zelf, worden gemaakt. Niet vanaf een grote afstand door de landelijke overheid, zoals Minister Ollongren op dit moment oppert.

 

Aard, schaal en karakter. Daar gaat het de FNP om. Genoeg woningen voor ons bevolking, voor een prijs die de inwoners van Fryslân kunnen betalen. Ook in de dorpen en steden die niet aan de Lelylijn liggen. Fryslân heeft een geweldige infrastructuur; de stations aan de lijn zijn dan ook eenvoudig te bereiken. Mei goede verbindingen met de rest van Europa en de wereld is niets mis. Dat er door de nieuwe spoorlijn wat extra mensen naar Fryslân komen, daar hebben we absoluut geen problemen mee. Dat kan Fryslân sterker maken. Als de Lelylijn er op in juiste wijze komt, dan biedt dat veel kansen voor Fryslân. Tags: Ferfier yn Fryslan, Natuer en lanskip, Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer