NIEUWS   15-11-2019


[Blog] De stad gaat voor en het platteland mag betalen

Het is zo ver. Als een overwinning vierden sommige partijen woensdag dat een handvol steden ook aanspraak mag maken op een aalmoes uit Den Haag. Eén van die steden is Leeuwarden. U weet wel, die stad met de nepdorpen. De stad die al sinds jaar en dag ons platteland leegtrekt en waarvoor omliggende dorpen moeten buigen als het gaat om woningbouw. Gelukkig hebben enkele dorpen uit het voormalige Menameradiel hun verstand gebruikt na de herindeling.

"Schaamteloze Haagse verhuurdersheffing" ([Blog] Sijbe Knol en Jan-Willem Tuininga)

Het gaat hier om de verhuurdersheffing. Een heffing over de WOZ-waarde van een huurwoning. Jaarlijks verdwijnt er zo maar liefst twee maanden huur. Dit moeten de woningcoöperaties afstaan aan Den Haag. In totaal betaalt Fryslân jaarlijks zo'n 40 miljoen aan de randstad. De regering pakt op deze wijze 1,7 miljard per jaar en deelt nu hiervan 100 miljoen weer uit aan steden met "woningnood".

 

Het is een schande dat ons platteland en kleinere dorpen en steden kapitalen moeten afdragen en daar niets voor terug krijgen. Het college in Leeuwarden zal er maar wat blij mee zijn. De lobby van het college was sterk, mar uitsluitend gericht op 'de grote stad'. Nu mag je natuurlijk best een campagne voeren alleen voor de stad, maar er is meer. Denk ook aan het leefbaar houden van onze dorpen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. 

 

Intussen zijn er tal van gemeenten en provincies die zich uitspreken tegen deze schaamteloze heffing. Zelfs in de raad van Leeuwarden is daartoe een motie aangenomen.  

 

De wethouder heeft de motie echter wat anders geïnterpreteerd. "Ik lees hem zo, dat wij een sterke lobby moeten voeren om ook aanspraak te maken op het potje". Met ‘het potje' bedoelt deze wethouder de aalmoes.

 

Het zou het gemeentebestuur van Leeuwarden sieren om solidair te zijn met het achterland en nu niet de vlag uit te steken maar mee te gaan in de strijd. De strijd voor een leefbaar Fryslân in dorp, stad en streek. Daarbij kunnen wij het geld van de verhuurdersheffing hier heel goed zelf gebruiken. 

 


Sijbe Knol,  FNP Statenfractie

Jan-Willem Tuininga,  fractievoorzitter FNP LeeuwardenTags: Bloch, Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer