NIJS   26-02-2018


Diskusjejûn referindum Sleepwet 1 maart It Hearrenfean

De FNP organisearret yn de mande mei de OSF in diskusjejûn oer de sleepwet. Hjirby giet it net sasear om wa’t gelyk hat, mar om it foarmjen fan in eigen oardiel hjiroer.

Op 21 maart o.s. is der in riejaand referindum yn Nederlân. Jo kinne dan oanjaan oft jo foar of tsjin de Wet op de ynljochtingen- en feilichheidstsjinsten 2017 (de sleepwet) binne.

De FNP organisearret yn de mande mei de OSF in diskusjejûn oer de sleepwet. Hjirby giet it net sasear om wa't gelyk hat, mar om it foarmjen fan in eigen oardiel hjiroer.


Sprekkers:
-Arend Jan Boekestijn, âld- twadde keamerlid en foarstanner fan ‘e sleepwet
-Sandra Rottenberg, skriuwster en histoarika (en sus fan âld-PvdA foarsitter Felix) en tsjinstanner fan ‘e sleepwet.

Sy sille de foars en tsjins fan de sleepwet beneame en nei it skoft is der gelegenheid ta it stellen fan fragen en diskusje.

Wannear?
1 maart 2018, seal iepen fan 19:15h ôf
Plak: De Koningshof, Prinsenwei 1, It Hearrenfean

Tagong fergees ynklusyf in kopke kofje/tee en in stikje cake

Downloads:
Utnûging 1 maart 2018 sleepwet


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer