NIJS   27-11-2014


OSF-FNP senator Kees de Lange: soarch oer Wet Langdurige Zorg

Selde beswieren as by oare desintralisaasjes

Kees de Lange

Bart it allegear net yn in ûnrealistysk heech tempo? Kinne de gemeenten dit wol oan? Is it krimpende budzjet wol foldwaande?

 

Mei dy fragen begûn senator Kees de Lange yn it debat oer de Wet Langdurige Zorg yn de Earste Keamer. Hy ferwurdet yn syn stevige bydrage presys de soarch dy't de FNP hat oer de hiele desintralisaasje-operaasje fan it kabinet.

 

De Haachske burokrasy, dy't oan de toutsjes lûken bliuwt, de hast ûnfatsoenlike tiidsdruk, de yngewikkeldheid mei alle belutsen spilers, wêrtroch takomstige problemen yn de útfiering al ynbakt sitte: it sit allegear yn De Lange syn bydrage.

 

Kees de Lange

OSF-Senator foar de FNP

Mear lêze of kontakt: http://www.cadelange.nl/

 

Mevrouw de voorzitter,

 

Dit wetsvoorstel is de laatste loot aan de decentralisatieboom die door dit kabinet geplant en uitbundig bewaterd is. Het zal dus niet verbazen dat dezelfde bezwaren die kleefden aan de eerdere voorstellen ook hier de kop weer opsteken. Kunnen de gemeenten het wel aan? Is het krimpende budget wel voldoende? Gebeurt het niet allemaal in een onrealistisch hoog tempo? De ernstige problemen die zich momenteel voordoen met de eerder dit jaar aangenomen wetten (Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet), en waarvoor vooraf door allerlei instanties en kritische politici gewaarschuwd is, zouden ook bij het nu voorliggende voorstel een teken aan de wand moeten zijn. De staatssecretaris hoeft overigens niet ver van huis te gaan om uit de eerste hand over die buitengewoon ernstige problemen geïnformeerd te worden. Misschien zou de staatssecretaris er ook goed aan doen het weblog van Marc Chavannes van 22 november j.l. in de NRC te lezen en ter harte te nemen.

 

 

Klik hjir fierder nei de folsleine bydrageTags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer