NIJS   03-01-2019


[Bloch] Klaas Fokkinga: Klimaatakkoord geeft negatieve effecten burgers

Nederland staat voor een grote klimaatopgave. Daarom ligt er nu na jaren een nationaal klimaatakkoord. Helaas wordt hierin de rekening neergelegd bij ons landschap, onze kip met de gouden eieren. Verduurzamen? Natuurlijk. Maar dan wel eerlijk, de echte vervuilers aanpakken.

"Meitsje fan ús lânskip gjin enerzjyfabryk" (Bloch fan Klaas Fokkinga)

Dit opiny-artikel is ferskynd yn de Leeuwarder Courant fan 3-1-2019.  

 

We moeten met zijn allen minder energie verbruiken en meer besparen. Daarom is het ongelooflijk dat de luchtvaart en de zware industrie met instemming van politiek Den Haag buiten schot blijven. In hun ‘macro-denken' schuiven de heren Wiebes en Nijpels c.s. de mogelijke negatieve effecten voor burgers (onderzoek ECN) voor zich uit terwijl in het akkoord geen CO2-heffing voor de industrie is opgenomen.

 

Eerlijk de lasten verdelen

Wethouder Erik Faber van GroenLinks in Súdwest-Fryslân zegt (Friesch Dagblad 14 december) dat we allemaal in één Nederland wonen en omdat wij in Fryslân meer ruimte hebben, wij dan maar wat meer moeten doen. Vier jaar geleden kreeg Fryslân bijna 10 procent van de landelijke opgave voor wind op land toegewezen, terwijl we hier nog geen 4 procent van de landelijke energie verbruiken. Maar eerlijk verdelen is volgens Faber onmogelijk.

 

Wij hebben de afgelopen acht jaar onze bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen door het plaatsen van nieuwe, hogere windmolens op land zo veel mogelijk te voorkomen. Maar met dit nieuwe nationale klimaatakkoord begint de hele strijd om meer windmolens op land opnieuw. Anderen willen ineens een ‘Route du Soleil' aanleggen, een lint van zonneparken dwars door ons kostbare weidevogellandschap.

 

Fryslân moet een vuist maken tegen alle oneerlijke klimaatmaatregelen. 

 

Buiten schot?

Maar waarom blijven de vliegtuigen, de auto's en de vervuilende fabrieken buiten schot? Waar is het principe van ‘De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten' en ‘De vervuiler betaalt'? Waarom moet de Friese burger financieel bijdragen om milieuwinst te behalen die Den Haag laat liggen?

 

Verduurzaam op een eerlijke manier. Sluit de kolencentrales en de kunstmestfabrieken en leg de industrie strenge CO2-doelen op. Geen nieuw vliegveld Lelystad, een luchtvaartbelasting van, zeg, 100 euro en stop dat geld in een CO2-fonds waarmee boeren maatregelen kunnen nemen die CO2 besparen. In plaats van het grootkapitaal voor te trekken kan de pot met SDE-subsidies (1,5 miljard euro) beter besteed worden om burgers te helpen om van het gas af te komen.

 

De eerste uitkomsten van een onderzoek van de FNP en de Europese EFA (2017) geven aan dat het voor Fryslân goed mogelijk is om in het jaar 2050 geheel zelfvoorzienend te zijn, met als bijzondere aantekening dat daarbij geen grove aantasting van ons landschap nodig is. Daarbij wordt uitgegaan van het eigen energieverbruik, van innovatie en van álle mogelijke energiebronnen en opslagmethodes. Tags: Bloch

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer