FNP Statenfractie


Provinciale Staten vormen het democratisch gekozen parlement van Fryslân. Er zijn 43 Statenleden die in totaal 12 politieke partijen vertegenwoordigen. De FNP heeft op dit moment vier zetels, hieronder vindt u meer informatie over onze Statenleden. 

 

Als inwoner van Fryslân kunt u de leden van Provinciale Staten kiezen. Dat kan om de vier jaar bij de provinciale verkiezingen. 

 

Provinciale Staten hebben drie hoofdtaken:

 

 • het vertegenwoordigen van de inwoners van Fryslân
 • het opstellen van de kaders (beleid) voor het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten)
 • controleren of Gedeputeerde Staten hun werk goed doen

 

 

Provinciale Staten hebben ook nog een andere taak: zij kiezen de leden van de Eerste Kamer in Den Haag. 

 

 
Sijbe Knol


Statenlid, fractievoorzitter

 

Portefeuille:

 • Programma 1, Bestuur en Veiligheid
 • Programma 3, Taal, Cultuur en Onderwijs,
  inclusief Steatekommitee Frysk   
 • Programma 11, Ruimte, Wonen, Erfgoed   
 • Programma 14, Internationale Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Lid Steunfractie OSF 

 

Woonplaats: Sint Annaparochie

E-mail: s.knolfryslan.frl  

Telefoon: 06 - 3094 4415 
Wopke Veenstra


Statenlid, vice-fractievoorzitter

 

Portefeuille:

 • Programma 7, Verkeer en Vervoer
 • Programma 8, Water
 • Programma 9, Natuur, Landbouw en Mijnbouw
 • Programma 13, Streekwerk 
 • Lid Steunfractie OSF 

  

Woonplaats: Harkema

E-mail: w.veenstrafryslan.frl

Tillefoan: 06 - 133 737 29
Rein van der Wal


Statenlid

 

Portefeuille:

 • Programma 4, Sport, Sociaal Beleid en Zorg
 • Programma 10, Milieu en Duurzame Energie
 • Programma 12, Omgevingsvisie  

 

Woonplaats: Surhuisterveen

E-post: rein.van.der.walfnp.frl

Telefoon: 06 - 2722 3363
Gerben van der Mei


Statenlid

 

Portefeuille:

 • Programma 2, Economie, Recreatie en Toerisme
 • Programma 5, Europa,
  inclusief Platform Europa
 • Programma 6, Financiën,
  inclusief Auditcommissie

  

Woonplaats: Tzummarum

E-mail: g.h.vandermeifryslan.frl

Telefoon: 06 - 1548 0047
Thom Feddema


Eerste opvolger / Commissielid

 

Woonplaats: Raard

E-post: t.feddemafryslan.frl

Telefoon: 06 - 3179 5791 
Fractiemedewerkers


De FNP Statenfractie wordt ondersteund door twee medewerkers die op de eigen fractiekamer van de FNP op het Provinciehuis werken.

 

De fractiemedewerkers ondersteunen de fractieleden zowel inhoudelijk als organisatorisch. Hoewel de medewerkers de fractie in de breedte adviseren, is er in de praktijk toch een verdeling naar de verschillende beleidsterreinen die in Provinciale Staten aan de orde komen. 
Yde Dijkstra


Beleidsmedewerker

 

Beleidsterreinen:

 • Taal, Cultuur en Onderwijs
 • Economie, Recreatie en Toerisme
 • Financiën, Europa
 • Sport, Sociaal Beleid en Zorg

 

Woonplaats: Leeuwarden 

E-mail: y.dijkstrafryslan.frl

Telefoon: 058 - 292 5803 / 06 - 519 834 49
Frank de Boer


Beleidsmedewerker

 

Beleidsterreinen:

 • Omgevingsvisie, Milieu en Duurzame Energie
 • Ruimte, Wonen
 • Verkeer en Vervoer
 • Water, Natuur, Landbouw en Mijnbouwzaken

 

Woonplaats: Leeuwarden 

E-mail: f.deboerfryslan.frl  

Telefoon: 058 - 292 5803 / 06 - 516 99 853
FNP Statenfractie


Provinciehuis 

Tweebaksmarkt 52

8911 KZ Leeuwarden

 

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

 

Tellefoon: 058-292 5803

E-mail: fnpfryslan.frl
2022 FNP Fryslân - Disclaimer