NIEUWS   29-09-2021


FNP: Stoplicht op de Westhoek ‘waanzin’

Zijn ze wel goed bij hun verstand? Dat is de eerste reactie van de FNP Statenfractie op het nieuws dat de Vogelbescherming een stoplicht wil plaatsen op het Wad bij de Westhoek. Hiermee zou de grote toestroom van bezoekers wat moeten worden gereguleerd. De fractie stelt schriftelijke vragen over de kwestie aan het College van Gedeputeerde Staten.

"Natuurbeleving slaat volkomen door" (Wopke Veenstra)

In de Leeuwarder Courant van 23 september was te lezen dat de Vogelbescherming overweegt en serieus van plan is om op de kwelder van de Westhoek een verkeerslicht neer te zetten. Doel is om verstoring van natuur te voorkomen. De mensen beginnen er langzamerhand het natuurgebied volledig plat te lopen. Als de proef aanslaat denkt de Vogelbescherming aan meer verkeerslichten in het open veld.

 

Woordvoerder Veenstra van de FNP wil weten of er ook contact is geweest tussen Vogelbescherming, Provincie en gemeente Waadhoeke over het voornemen. Hij vraagt om een mening van het College. Het is verder de vraag of een stoplicht plaatsen, ruimtelijk gezien en met het oog op de strenge regels die gelden voor het Natura2000 gebied buitendijks, zo maar kan.

 

De FNP fractie vindt een stoplicht een verkeerde benadering. De mensen zou meer moeten worden bijgebracht over de rust en de functie van de rust voor vogels in het gebied, in plaats van het verstand op nul te zetten met een verkeerslicht. De partij dringt er bij het College op aan om actie te ondernemen richting de Vogelbescherming. Er zouden alternatieven moeten komen, mogelijk in samenwerking met de gemeente Waadhoeke. 

 

 

Bijlagen:

FNP Skriftlike fragen stopljocht op de Westhoek Tags: Natuer en lanskip, Waadsee

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer