NIEUWS   22-09-2021


Friese tolken in de rechtbank

Op aandringen van de FNP stellen ChristenUnie en D66 vragen in de Tweede Kamer over de kwestie met de Friese tolken bij de rechtbank.

"Geef de tolken Fries een fatsoenlijke vergoeding" (Sijbe Knol)

Aanleiding zijn de berichten bij by Omrop Fryslân dat de tolken Fries ermee willen ophouden vanwege de zeer magere vergoeding van het Rijk. In de Wet Gebruik Friese Taal is geregeld dat iedereen bij de zittingen in de rechtszaal het Fries mag gebruiken. Een tolk kan daarbij ondersteuning geven. De vergoeding voor deze tolk komt gewoonlijk voor rekening van het Rijk.

 

De FNP en de andere partijen willen weten of de minister op de hoogte is van de berichten.  De vraag is hoe de minister de tolken een fatsoenlijke vergoeding wil geven. Er wordt gemeld dat hoog opgeleide tolken soms met een netto vergoeding van € 3,56 naar huis worden gestuurd. Sijbe Knol: 'Het gaat hier echter om gekwalificeerde C1 tolken die wij niet op deze wijze willen behandelen. Wij kunnen heel goed begrijpen dat deze mensen zo niet langer willen werken.' De partijen willen dat de minister het recht op het gebruiken van de Tweede Rijkstaal borgt nu dit zo onder druk staat. 

 

Eigenlijk zouden die tolken helemaal niet meer nodig moeten zijn. Rechters en andere functionarissen van de rechterlijke macht in Fryslân zouden gewoon Fries moeten kunnen verstaan en/of spreken. De minister krijgt nu de vraag hoe hij afspraken wil maken met de rechterlijke macht over de actieve en passieve beheersing van de Friese taal. 

 

Verder zien FNP, CU en D66 mogelijkheden om concrete afspraken over de tolken te maken in een toekomstige Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTC) tussen Rijk en Provincie. Ze vragen naar de stand van zaken over de afspraken inzake het Fries in het rechtsverkeer, die al in de bestaande BFTC 2019-2023 zouden worden gemaakt.

 

 

Bijlagen:

2021-09-30 Antwoord Kamervragen Friese tolken Tags: Frysk en Meartaligens, Polityk Den Haach

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer