NIEUWS   10-11-2020


Maak werk van zichtbaarheid Fries

De FNP wil dat de Provincie Fryslân de Friese gemeenten, het Wetterskip, supermarkten, instellingen en bedrijven meer actief informeert en stimuleert om de Friese taal zichtbaar te maken. Uit een nieuw rapport ‘Frysk yn de Ekonomy' blijkt dat er genoeg behoefte is. De partij dient hierover een motie in bij de provinciale begroting voor volgend jaar.

"Een stimulans met wat steun van de provincie" (Sybren Posthumus over zichtbaarheid Friese taal)

Meiinoar foar it Frysk

De FNP constateert dat er bestaande subsidieregelingen, vertalers en goede praktijkvoorbeelden genoeg zijn om het Fries beter te positioneren in de openbare ruimte. Dat is ook een doel uit het provinciale bestuursakkoord. Alleen die mogelijkheden zijn onvoldoende bekend. Zoals de regeling 'Meiinoar foar it Frysk'. Die is bedoeld om gemeenten en andere Friese bestuursorganen te helpen. Om hun taalbeleid, mede gericht op lokale bedrijven, instellingen en inwoners en op de lokale zichtbaarheid van het Fries, uit te voeren en daarmee te voldoen aan de voorwaarden van de Wet Gebruik Friese Taal. 

 

Zwaar weer

Tegelijkertijd zitten veel Friese gemeenten momenteel in financieel zwaar weer, waardoor het vaak spaak loopt vanwege een paar duizend euro voor de uitvoering. FNP woordvoerder Sybren Posthumus: 'Er zijn genoeg ambities, zie bijvoorbeeld de unanieme motie in Noardeast-Fryslân voor Friese plaatsnamen, en tal van bedrijven en instellingen die het Fries en de streektalen willen gebruiken bij opschriften en andere uitingen. Denk aan de Albert Heijn in Damwâld en de supermarkt in Eastermar "Alles ûnder ien dak". Met wat provinciale steun, zowel financieel als met andere hulp of stimulans kun je in de regio heel wat bereiken. Wij vragen het College de aanbevelingen uit het rapport 'Frysk yn de ekonomy' te betrekken bij de uitvoering. Wij willen volgend jaar geinformeerd worden. Het zou mooi zijn als het geld dat in 2020 over blijft van het Fries taalbeleid, en dat nu terug valt in de reserves, in 2021 opnieuw kan worden ingezet.' 

 

 

 

Bijlage:

FNP motie 'sichtberens Frysk'Tags: taal en kultuer, wurkje yn fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer