NIEUWS   18-06-2019


Ons landschap wordt geen energiefabriek

'Maak van ons landschap geen energiefabriek!' Dit was een belangrijke slogan in de verkiezingscampagne van de FNP. Nu er een provinciaal coalitieakkoord ligt, kunnen we zeggen dat onze missie is geslaagd. Er komen per saldo niet meer grote windmolens bij en helemaal geen nieuwe windparken.

"Ons landschap wordt geen energiefabriek" (Johannes Kramer)

In het akkoord van CDA , PvdA , VVD en FNP is ook opgenomen dat bij alle beleidsbeslissingen de provincie rekening zal houden met de gevolgen voor het landschap. Een extra pluspunt dus.

 

Natuurlijk staan wij voor een grote klimaatopgave. Toch zijn wat de duurzame energie betreft, de FNP-principes overeind gebleven. Te weten: Energiebesparing boven alles, onderzoek (taskforce energietransitie) en een belangrijke rol voor geothermie en waterstof in de Friese energiemix.

 

Wat er besloten is over windmolens :

  • Er komen geen nieuwe windparken bij;
  • Er komen per saldo ook niet meer hoge windmolens bij in Fryslân; 
  • Voor nieuwe solitaire molens die er wel kunnen komen, moeten meerdere hoge molens worden opgeruimd; 
  • De nieuwe molens mogen niet hoger worden dan 100 meter (tiphoogte);
  • De opbrengsten van nieuwe molens komen ten goede aan de omwonende gemeenschap;
  • Dorpsmolens zoals die in Roordahuizum mogen worden vervangen door een hogere molen. De FNP kan daar goed mee leven, omdat deze molens gedragen worden door dorpsgemeenschappen;
  • Windmolens tot 15 meter (masthoogte) bij boerderijen worden toegestaan. Dit had niet de voorkeur van de FNP. Omdat we echter afgedwongen hebben dat het aantal solitaire windmolens flink zal worden teruggebracht, hebben wij dit toegestaan, mede omdat sommige FNP-afdelingen hier geen problemen mee hebben. Bovendien past de schaal van deze molens beter in het landschap.


Tags: Enerzjy en duorsumens, Ferkiezings, Polityk Bestjoer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer