NIEUWS

Tag: Thus yn Fryslan


FNP Fryslan Jongeren (foto: ec - audiovisual ser
18-01-2023

PvdA, VVD, D66 en FNP: Geef het geluid van de jongeren een plek op it Provinsjehuis

De provincie besluit over onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van jongeren in Fryslân. Die besluiten gaan bijvoorbeeld over het klimaat, wonen, landbouw, natuur, cultuur en de voorzieningen in je dorp of wijk. Volgens de Statenfrac ...

FNP Fryslan Holwerd aan zee (foto: holwerd aan
17-01-2023

FNP: Wij laten Holwerd niet verzuipen

De fractie van de FNP heeft kennis genomen van het besluit van het college van Gedeputeerde Staten om een negatief advies uit te brengen over de voortgang van Holwerd aan Zee. De FNP is zo ver nog niet. ...

FNP Fryslan Sijbe
19-11-2022

Sijbe Knol bij de Fedde Schurer-lezing 2022: Friese Aanpak voor een Betere Toekomst

FNP-leider Sijbe Knol was vandaag één van de drie hoofdsprekers bij de Fedde Schurer-lezing. ...

FNP Fryslan Zonnepan
08-11-2022

Eén miljoen euro voor MKB en verenigingsleven

De Steatefraksjes fan CDA, PvdA, FNP, VVD, D66, Steatelid Goudzwaard en de ChristenUnie freegje de provinsje om yn de begrutting fan it jier 2023 ien miljoen frij te meitsjen foar de enerzjy-problematyk. Dêrfan is 500.000 euro bestimd foar it M ...

FNP Fryslan Porthos-pro
02-11-2022

FNP: wat zijn de gevolgen van de Porthos-uitspraak voor Fryslân?

De FNP Statenfractie heeft vanochtend aan het college gevraagd om aan te geven wat de gevolgen zullen zijn van de jongste uitspraak fan de Raad van State met betrekking tot het natuurbeleid en de stikstof. De FNP wil weten wat de gevolgen zijn voor p ...

FNP Fryslan Kinderen zwe
16-08-2022

FNP: geen algemeen zwemverbod voor het Friese water

Volgens berichten in de media zou het zwemmen in open water in de toekomst wel eens verboden kunnen worden. Een landelijke werkgroep is bezig met nieuwe aanbevelingen, en uit angst voor aansprakelijkheid zouden lagere overheden het vrij zwemmen in op ...

FNP Fryslan Provinsjeh&uci
08-06-2022

Coalitiepartijen niet akkoord met invulling voorgestelde bezuinigingen

De coalitiepartijen in Provinciale Staten (CDA, PvdA, FNP en VVD) willen meer ruimte laten aan de nieuwe Provinciale Staten om keuzes te maken. Daarom willen zij nu niet definitief besluiten om te bezuinigen op cultuur en Friese taal, de economische ...

FNP Fryslan Leefbaar
27-05-2022

Onze ruim 400 dorpen en plaatsen verdienen alle steun!

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat de Provincie Fryslân moet bezuinigen. Teruglopende reserves, minder inkomsten uit aandelen, lagere opcenten en een herverdeling van het Provinciefonds door het Rijk leiden er toe dat de tijd voorbij i ...

FNP Fryslan Kermis bij a
15-03-2022

FNP verzet zich tegen doorgeslagen regelgeving

Al lange tijd verzet de FNP zich tegen doorgeslagen regelgeving die het vrijwilligersorganisaties moeilijk maakt om voor de gemeenschap belangrijke evenementen te organiseren. In 2018 kwam de partij bijvoorbeeld met een `Meldpunt voor bedreigde tradi ...

FNP Fryslan Spoor bij leeuwa
22-01-2022

Opinie: Goedkope kauwgum

Eindelijk is het zover. De Lelylijn staat na lange bestuurlijke lobby in het landelijke coalitieakkoord, als onderdeel van het grote ‘Deltaplan voor het Noorden,’ en is ook al op geld gezet. Drie miljard hebben de nieuwe regeringspartijen ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer