Onze blogs en podcasts

NIEUWS


FNP Fryslan Mark rutte (copyright ep 2
10-07-2022

Open brief aan Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers

Beste Mark, Sigrid, Wopke en Gert-Jan,
Het is een grote puinhoop. Op eigenlijk alle beleidsterreinen. Het land wordt bestuurd door managers in plaats van visionairs. Lange tijd was visie voor jou, Mark, ‘als een olifant die het zicht belemme ...

FNP Fryslan Autodyk yn frysl&aci
02-07-2022

FNP komt met petitie tegen landelijk voornemen rekeningrijden

De Friese Nationale Partij (FNP), als woordvoerder van de regio, komt samen met Groninger Belang en Sterk Lokaal Drenthe met een petitie tegen de landelijke invoering van het rekeningrijden. Met de plannen, zoals die gisteren werden aangekondigd door ...

FNP Fryslan Ferfier yn frysl&aci
30-06-2022

FNP ongerust over uniforme toepassing rekeningrijden

Volgens berichten in de media zal morgen in de ministerraad gesproken worden over wetgeving voor het rekeningrijden. Er zou in heel Nederland één uniform tarief per kilometer moeten komen, zo staat in het coalitieakkoord van Rutte IV. D ...

FNP Fryslan Provinsjeh&uci
29-06-2022

Stikstof - De FNP tekent vandaag geen verklaring en vraagt om perspectief

Besluiten worden niet genomen op straat maar in het Provinciehuis. De inzet van de FNP als landbouwprovincie voor nu en in de toekomst zal stevig zijn. Maar wel op de plek waar het thuishoort. ...

FNP Fryslan Bildts ai
14-06-2022

FNP: investeren in zichtbaarheid Fries en streektalen

De FNP Statenfractie wil 7 ton extra investeren in de zichtbaarheid van het Fries en de streektalen in Fryslân zoals het Bildts en het Stellingwarfs. De partij komt met een motie in Provinciale Staten. ...

FNP Fryslan Stik
10-06-2022

FNP verbijsterd over lompe aanpak stikstof regering

De regering kwam vandaag met zijn plannen voor het oplossen van de stikstofproblematiek, die nieuwe ontwikkelingen in Fryslân en Nederland al drie jaar lang op slot zet. Minister Van der Wal heeft daarmee een diktaat opgelegd om in sommige gebi ...

FNP Fryslan Recreatievaa
09-06-2022

FNP wil veilige recreatievaarweg naar Drachten

De FNP Statenfractie heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de uitkomsten van het onderzoek naar het ontvlechten van beroeps- en recreatieverkeer en het effect daarvan op de veiligheid. In 2019 had de fractie voorgesteld om ...


Word lid van de FNP Fryslân

IN BEELDStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOGS EN PODCASTS


02-03-2022

Opinie Tjibbe Brinkman: Een dictator kunnen we niet veranderen, maar we kunnen wel hulp bieden aan de vluchtelingen


Al dagen volg ik alle nieuws rondom de situatie in Oekraïne. De grensovergang naar Polen herken ik nog van mijn ron ...

22-01-2022

Opinie: Goedkope kauwgum


Eindelijk is het zover. De Lelylijn staat na lange bestuurlijke lobby in het landelijke coalitieakkoord, als onderdeel v ...

28-10-2021

Opinie: De Friese taal als bliksemafleider?


Afgelopen dinsdag (26-10-2021) ging het in de Tweede Kamer over de ‘tolkenkwestie’. De tolken die zo belangr ...


2022 FNP Fryslân - Disclaimer