FNP Jongerein

De FNPJ – de jongeren van de Fryske Nasjonale Partij – is een commissie voor FNP leden tot en met 30 jaar. De FNPJ zoekt de jongeren in de provincie graag op en is altijd bereid het gesprek aan te gaan!

De FNPJ is opgericht op 12 september 2007. Jongeren bij de FNPJ studeren nog of ze zijn net gestart met een eerste baan. Ze ondersteunen, sterk bewust van de eigen identiteit, de zeven kernwaarden van de FNP. De FNPJ houdt zich bezig met Friese en internationale politiek. In dat kader komen zaken aan bod zoals onderwijs, werkgelegenheid en starterswoningen. De FNPJ kijkt ook naar andere minderheden in Europa, de FNPJ is daarbij vertegenwoordigd in de EFAy (European Free Alliance Youth; EFAy.eu).

 

ContaCt FNPj:

Mail: jongereinfnp.frl

Twitter: twitter.com/fnpjongerein

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer