Thús yn De Fryske Marren!

Yn ús ferkiezingsprogram fan 2022-2026 binne de folgjende punten sintraal steld:

Klik op de ôfbylding hjirûnder foar it Frysktalige program fan FNP De Fryske Marren: