3 December 2022

Hjirby nûgje wy jo út foar in bysûndere treinreis – Drylts Starum Warkum Drylts

FR. Hjirby nûgje wy jo út foar in bysûndere treinreis – Drylts Starum Warkum Drylts – op sneon 10 desimber.

Programma fan 08.39 – 10.40 uur 
Underweis is der ynformaasje oer it belang fan iepenbier ferfier en genietsje we fan it prachtige lânskip.

We drinken kofje yn kafee Spoarsicht, Warkum NL. Hierbij nodigen wij u uit voor een bijzondere treinreis – IJlst Stavoren Workum IJlst – op zaterdag 10 december. 
Programma fan 08.39 – 10.40 uur 
Onderweg is er informatie over het belang van openbaar vervoer en genieten we van het prachtige landschap.

We drinken koffie in café Spoarsicht, WorkumTags: