14 juni 2023

‘Tekort an dokters en preferînsybelaid útdagings foor leefberhyd’

In novimber 2022 kwam d’r ’n manifest bij de gemeente Waddenhoek binnen, met as onderwerp “Behoud Apotheekhoudende Huisarts om landelijk gebied leefbaar te houden”, werin de koepel fan aptheekhouwende húsdokters andacht fraagt foor o.m. de húsfesting fan húsdokters de kommende tiid.

’n Prot dokters die’t nou 60 jaar of ouwer binne, houwe d’r de kommende jaren met op. Hur opfolgers motte bij de overname fan de praktyk rekene op hoge kosten, o.m. foor goodwill, maar ok foor de overname fan ’t gebou en dêr is lang altyd gyn geld foor. Dat sorgt foor húvverigens bij de overname fan ’n praktyk en mooglik sels foor ’t ôfketsen derfan. En dan komt ‘n (dorps)gemeenskap inenen sonder húsdokter te sitten, met alle beroerde gefolgen die’t dat met ‘m metbringt.

Foor Doeke en Dirk de Jong waar dut anlaiding om ’s in gesprek te gaan met ’n paar aptheekhouwende dokters en te kiken wer’t die teugenan lope en wat ’n gemeentebestuur foor hur betekene kinne sou.

Soa praatten se ’n hutsy leden met dokter Marjan Verhoef, foorsitter fan de ‘Stichting Apotheekhoudende Huisartsen Fryslân’ en hur foorganger in deuze funksy, dokter Frits Wallis. Deuze stichting is onder meer opricht om dokters te ondersteunen en soa dopskernen leefber te houwen.

Frou Verhoef riep de gemeente op ‘m te reäliseren hoe belangryk die is bij ’t fasiliteren fan de dokter, met name wer’t ’t gaat over húsfesting, bestimmingsplannen ensoa., onderwerpen wer’t ’n gemeente ’n bijdrage an levere kin. Se benadrukte dat ’n prot dokters ’n medise ‘beflogenhyd’ an de dâg lêge, maar dat se ondersteunend maatwerk norig hewwe at opfolging problematys wort.

Toegelyk is fan belang dat d’r genog stazyplakken boaden worre in de Frise regio foor de húsdokteroplaiding in Grunningen, werdeur de stazjêres min of meer aigen kweek worre bij oplaiding en opfolging.

De stichting is ok inisjatyfnimmer weest bij de oprichting fan ’n winkel foor hulpmiddels, bedoeld om an de ais fan de sorgfersekeraars te foldoen om hulpmiddels tena sintraal in te kopen en bútten de húsdoktersaptheken om bij de pasjint ôf te leveren.

In de hyltyd faker opdúkkende kommersjele húsdokterspraktiken sâgen Verhoef en Wallis kwalik ’n bedriging. Deuze praktiken hewwe ’n prot klanten (pasjinten) norig en biede niet feul service, dus dat is krekt wat foor de stâd, foor hur is ’t plattelând niet interessant.

Doeke en Dirk binne ferfolgens ok lâns weest bij dokterspraktyk Bögels in St.-Anne. Deuze praktyk is niet ansloaten bij de SAHF, maar bij de inkooporganisasy fan de ‘Landelijke Huisartsen Vereniging’ LHV. Die organisasy inventariseert deur metings bij de dokters wer’t de knelpunten sitte en dinkt ferfolgens met over landlik belaid angaande medisinen, wetgeving en algemene regelings.

De útdagings lêge hier fooral op ’t flak fan ’t preferînsybelaid foor medisinen en ’t sintraal inkope motten fan hulpmiddels. ’t Hewwen fan ’n aptheek naast de dokterspraktyk is foor ’n prot húsdokterspraktiken belangryk om bestaan te bliven.

Frou Bögels sinjaleerde wel dat ferfelende sitewasys an de baly fan de aptheek faker foorkomme, omdat faak niet dúdlik is, dat preferînsy en sintrale inkoop deur de sorgfersekeraars oplaid worre en ’t dus gyn maatregel fan de praktyk sels is.

Se gâf ok an, dat deur ’t hyltyd maar knipen fan de prizen fan de preferinte middels, ’t foor fabrikanten in toenimmende mate niet meer interessant is om die middels nag foor de Nederlânse met maken te gaan. Dat rissulteert onderhând in ’n skrikbarend antal fan 800 à 900 medisynsoorten die’t niet of nag heel min te krijen binne. ’n Kompliserende faktor derbij is ok dat deuze middels fanwege de priis in ’n feer búttenlând maakt worre (in India bijgelyks).

Ok Bögels roerde an dat ’t tekort an dokters ’n bedraiging formt foor de leefberens, met name op ’t plattelând. Dat ’n prot jonge húsdokters onderhând zzp-er binne helpt derbij ok niet, want die pikke de krinten út de brij wat werktiden ensoa. angaat. Dêr bovenop doen se ok niet met an bijgelyks de weekeanddiensten in de sintrale dokterswacht.Tags: