30 maart 2024

🖍 𝘏𝘪𝘯𝘬𝘦

Afgelopen donderdag was ik aanwezig bij de jaarvergadering van Dorpsbelang Warten. De opkomst was groot en het was een levendige avond met veel onderwerpen. Zo werd er informatie gegeven over wat er is gebeurd het afgelopen jaar en hoe de financiën ervoor staan. Een kleine greep uit wat er is gebeurd: er is een duofiets aangeschaft en daar wordt al veel gebruik van gemaakt. De website is aangepakt en aangepast. En de vlaggen voor feestelijk gebruik zijn weer op voorraad gebracht. Ook wordt er gewerkt aan een “ Speelkasteel ” voor in de speeltuin. De vergunningen zijn al aangevraagd.

Er zijn ook zorgen. Zo worden er steeds meer meldingen gemaakt van pesterijen in het dorp. Op 4 april om 20.00 uur wordt er een dorpsbijeenkomst georganiseerd om hier ruim aandacht aan te geven. Wat zijn de plannen voor het komende jaar? Van Sportkantine tot MFC: het doel is om de sportkantine te verbouwen tot een multifunctioneel centrum voor het dorp. Een aantal gedreven initiatiefnemers is hier mee bezig en presenteerde de plannen met een Powerpoint en tekeningen. Het werd enthousiast ontvangen.

Ook zijn er plannen voor woningbouw op het terrein van de oude zuivelfabriek. Een oproep naar de gemeente: het bijhouden van het groen en verzakte stoeptegels verloopt nog niet naar tevredenheid in het dorp Oproep voor katteneigenaren: het is weer jongenpiektijd. Houd daarom uw kat ’s nachts binnen, ter bescherming van de jonge kuikentjes.

Al met al is dit een ploeg mensen die op eigen kracht en als het nodig is, met steun van de gemeente veel voor elkaar krijgt. Vanuit de zaal was veel inbreng.Tags: