6 May 2024

De ôfrûne wiken hat FNP Ljouwert har bûgd oer de hege leezjes en wiidweidige fergunningsoanfragen foar eveneminten yn ús gemeente. Ek fanút de media wie der omtinken oer dizze kwestje.

Sa wie Jan-Willem hjoed te hearren by Omrop Fryslân en Bauke Beert die syn ferhaal by Omroep Leeuwarden ôfrûne tongersdei. De fragminten binne hjir werom te lústerjen.

Ek is FNP Ljouwert noch yn ôfwachting fan de adwurden fan it kolleezje op ús skritflike fragen hjiroer.

Jan-Willem by Omrop Fryslân
Bauke Beert by Omroep LeeuwardenTags: