Wethouders FNP De Fryske Marren

De FNP neemt met twee wethouders deel aan de coalitie van FNP, CDA, PvdA en GroenLinks. In het coalitieakkoord Fûnemint foar moarn worden de doelstellingen gepresenteerd.

Chris van Hes

Contact? Je kunt een e-mail sturen naar secretariaatvanhes@defryskemarren.nl.


Chris is eerste loco-burgemeester van DFM.

Portefeuilles

 • Wonen (volkshuisvesting)
 • Ruimtelijke ontwikkeling (incl. vergunningen en Omgevingswet)
 • Beleid gemeentelijk vastgoed
 • Fries taalbeleid / Frysk taalbelied

“Ik voel me hier uitstekend op mijn plaats, en dat wil ik behoeden en bewaren.”

Dat is voor mij ook de reden geweest om politiek actief te worden. Vanaf dag 1 heb ik me het meest verbonden gevoeld met de FNP. De FNP staat voor zuinig zijn op wat we hebben maar ook kansen geven aan wat kan. Daarbij vindt de FNP het erg belangrijk om met steun van de kracht in onze gemeenschappen tot gedragen initiatieven te komen waar die gemeenschappen verder mee kunnen.

Remboud van Iddekinge

Contact? Je kunt een e-mail sturen naar secretariaatvaniddekinge@defryskemarren.nl

Portefeuilles

 • Financiën
 • Grondzaken
 • Economische zaken en EU
 • Internationale betrekkingen
 • Recreatie en toerisme
 • Gebiedsagenda/ambitie-document Friese IJsselmeerkust
 • Evenementenbeleid

“Zoeken naar een gezonde balans tussen vernieuwen en behouden, dat is de basis voor de FNP. “

Dat uitgangspunt heeft geleid tot uitbreiding op kleine schaal van recreatie, vernieuwende kansen voor bedrijven en een heel degelijk en stabiel financieel beleid. Maar ook het tot nu toe nog altijd succesvol tegenhouden van zandwinning in het IJsselmeer. Ik begrijp het belang van zand voor de bouw, heb zelf in de bouwsector gewerkt. Maar als we meer dan 50 jaar geleden al mensen op de maan konden zetten, moet er ook een manier zijn om te kunnen bouwen en vernieuwen zonder onze natuur af te breken.