12 February 2024

De fraksje fan de FNP Ljouwert is hjoed begûn yn Alde Leie mei harren Doarpetocht. Alde Leie is de earste fan in lange rige oan wurbesites dy’t de FNP Ljouwert fan doel is te dwaan de kommende jierren yn alle 35 doarpen en de wiken fan de stêd Ljouwert. 😁

𝙐𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙙𝙚 𝙢𝙞𝙣𝙨𝙠𝙚𝙣, dat is wat wy sizze en dat is wat wy dogge: FNP Ljouwert komt by jim del!Tags: