IJde van Kammen, fraksjefoarsitter
Wenplak: De Harkema
E-post: y.vankammen@achtkarspelen.nl

Wopke Veenstra
Wenplak: De Harkema
E-post: w.veenstra@achtkarspelen.nl

Sake van der Meer
Wenplak: Koatstertille
E-post: s.vandermeer@achtkarspelen.nl

Anne Douwe Bouma
Wenplak: Twizelerheide
E-post: ad.bouma@achtkarspelen.nl

Pieter Kloosterman, stipefraksjelid
Wenplak: De Harkema
E-post: p.kloosterman@achtkarspelen.nl

Tjibbe Brinkman, wethâlder
Wenplak: Twizel
E-post: t.brinkman@achtkarspelen.nl