4 juni 2024

Regelmatig krijgen we bij de FNP de vraag of we ook een advies hebben voor de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. Want natuurlijk is het voor FNP-partijleden en FNP-kiezers vaak moeilijk om een partij of kandidaat te vinden die staat voor onze ideeën en idealen. Zolang de FNP niet zelf op het stembiljet staat, blijven we daarmee worstelen.

Als bestuurslid van de EFA (Europese Vrije Alliantie/European Free Alliance) ben ik wel redelijk thuis in de wereld van de EU. Ik neem u graag mee in waar ik op let bij het uitbrengen van mijn stem voor het Europees Parlement.

1. Wat is in Nederland een partij waar ik het in grote lijnen redelijk mee kan vinden? Als ik bij Tweede Kamerverkiezingen meestal een middenpartij kies, dan ligt het niet voor de hand dat ik Europees mijn kruisje zet bij de SGP of de Partij voor de Dieren, en al helemaal niet bij PVV of FvD;

2. Zijn er kansrijke kandidaten met wie we in Fryslân verder komen? Bijvoorbeeld Anja Haga (ChristenUnie, Dokkum) en Raquel Hermida van der Walle (D66, Gorredijk) hebben goede kans op een zetel. Sjoerd Wijnsma (CDA, Leeuwarden) staat op plaats vijf en lijkt minder kansrijk. Maar andere kandidaten hebben misschien wel evenveel oog voor de belangen van Fryslân;

3. Is de fractie constructief of niet? Er zijn partijen die zelf niet veel presteren, maar vooral proberen het wetgevingsproces te verstoren, te blokkeren. Deze mensen proberen niet het beleid van de EU in een bepaalde richting te veranderen, maar eerder om de Europese samenwerking van binnenuit kapot te maken. Denk aan Marine le Pen of mensen als Maximilian Krah (AfD) en Marcel de Graaff (voorheen PVV, nu FvD). Op zulke partijen zou ik nooit willen stemmen;

4. Bij welke fractie zal de kandidaat zich aansluiten? Anders dan in de Tweede Kamer zijn er maar een stuk of tien fracties, met tientallen tot honderden parlementsleden uit verschillende landen. Die werken samen, maar stemmen lang niet in alle gevallen gelijk. Zo zitten het CDA en de ChristenUnie (en straks mogelijk BBB en NSC) in de EVP, VVD en D66 in de liberale fractie Renew, PvdA in de sociaaldemocratische S&D. SGP en JA21 zitten in de conservatieve ECR-fractie (met Meloni en het Poolse PiS van Kaczyński). Op basis van de grootte van de fracties worden voorzitterschappen van de commissies die de wetgeving voorbereiden onder elkaar verdeeld. Traditioneel zijn Nederlanders bovengemiddeld invloedrijk door het werk dat ze verzetten;

5. Wat is het profiel van de kandidaat? Wat kan hij of zij? De vertrekkende VVD’er Jan Huitema heeft als liberaal heel veel bereikt in de Landbouwcommissie en de Milieucommissie, SGP’er Bart Jan Ruissen heeft voor zijn conservatieve ECR-fractie de onderhandelingen gevoerd voor het EU-landbouwbeleid. ChristenUnie-lijsttrekker Anja Haga heeft een groen christelijk profiel. GrienLinks-kandidaat Tineke Strik is woordvoerder voor de Groene fractie op het gebied van migratiebeleid. PvdA-er Mohammed Chahim heeft belangrijk werk verzet om de klimaattransitie in goede banen te leiden. De vertrekkende D66’er Samira Rafaela heeft haar sterkgemaakt voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Wat is voor u belangrijk?

Aanvullend: het Europees Parlement gaat over de wetgeving, over het controleren en het instemmen met benoemingen van de Europese Commissie. Het gaat niet over het opnemen van nieuwe landen in de EU, over de uitbreiding van bevoegdheden of een groter budget voor de EU. Het gaat ook niet over de maandelijkse verhuizing van Brussel naar Straatsburg en terug. Dat ligt bij de lidstaten.

Met al deze tips blijft het lastig voor een FNP’er om een keuze te maken. De FNP is al sinds de oprichting van de EFA in 1981 Europees actief en is al die tijd vertegenwoordigd geweest in het EFA-bestuur. Misschien moeten we er eens aan denken om zelf mee te doen. In 2029 zijn er weer nieuwe verkiezingen.

Frank de Boer
EFA Vice President voor de FNPTags: