Wetterskip Fryslân

 Wetterskip fyt 1 lyts  

     

Contact:

FNP Wetterskipsfraksje

Telefoon: 06 - 232 506 19 

E-post: sake.van.der.meerfnp.frl

   slus lauwersmar
         

Schoon water en droge voeten

Onder dat motto werkt het Waterschap aan de kwaliteit, kwantiteit en veiligheid van het water in Fryslân.

Het Wetterskip Fryslân heeft een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan en bestaat uit 30 leden. Die worden om de vier jaar gekozen door de inwoners van Fryslân. Politieke partijen en belangengroepen zoals de natuurorganisaties mogen via de waterschapsverkiezingen een aantal zetels verdelen. De traditionele belangen zoals de boeren en de ondernemers hebben ook nog een aantal vaste zetels in het AB. De FNP heeft als politieke partij op dit moment 2 zetels.

De FNP in het Algemeen Bestuur

Het Wetterskip werkt binnen het beleidskader dat is vastgelegd door Provinciale Staten in het provinciaal Waterhuishoudingsplan, het Streekplan en het provinciaal Milieubeleidsplan.

Sake van der Meer en Jan van der Kooi zitten voor de FNP in het Algemeen Bestuur.Downloads:
FNP Waterschapsprogramma 2015-2019


2019 FNP Fryslân - Disclaimer