FNP: betere Centrale As

Goede ontsluiting Noordoost-Fryslân staat voorop

 Sybren 2011 lyts  

De FNP krijgt geregeld de vraag wat ze nu met de Centrale As wil. Voor de FNP staat voorop dat wij een betere ontsluiting willen van Noordoost-Fryslân. Maar de FNP wil een ander tracé als dat wat nu door de Provincie zal worden uitgevoerd. De variant van de FNP is goedkoper, doet een veel minder grote aanslag op het landschap en voldoet aan de eisen voor verkeersveiligheid.

 

De variant van de FNP wijkt wat de route betreft af van de zogenaamde 'Groene As' en maakt het ook mogelijk om over een groot deel van het tracé 100 kilometer te rijden (in plaats van 80km/uur).

 

Sybren Posthumus, FNP woordvoerder Verkeer, Statencommissie LLW

Reactie? Mail posthumussis.fryslan.nl

 

Doorstroming

Het tracé van de FNP begint ook bij Nijegea en loopt tot aan Dokkum. Tussen Dokkum en Feanwâlden en tussen Burgum en Nijegea kan 100 kilometer gereden worden. In het tussenliggende deel 80. Een aquaduct onder het PM-kanaal en ongelijkvloerse kruisingen. Dat alles betekent een goede doorstroming van het verkeer en een impuls voor de economie. Er komt een rondweg om Hurdegaryp en Burgum en Damwâld worden ontlast.  

 

Natuur en milieu

De natuur wordt zoveel mogelijk ontzien. Denk aan Kûkherne en de Foksegatten. Er is geen behoefte aan een rondweg door de mieden om Garyp. Er wordt rekening gehouden met de bestaande landschapsstructuur door de boomsingels te volgen.

 

Eigen alternatief

De consequenties van de Centrale As zoals de Provincie Fryslân nu wil zijn niet acceptabel voor milieu, landschap en leefbaarheid van de dorpen. Daarom is de FNP met een eigen alternatieve route gekomen. De bestaande wegen moeten zoveel mogelijk blijven bestaan en als uitgangspunt geldt dat op de nieuwe As zoveel mogelijk 100km/uur gereden kan worden.

 

De FNP is dus voor een Centrale As en goede bereikbaarheid, maar dan beter, goedkoper en groener!

 

 

 

Zie hieronder het alternatief van de FNP dat in 2006 onderzocht is.

 

De FNP kaders voor de Centrale As 2006

 

Kaart FNP variant Centrale As 2006

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer