Standpunt Wonen in Fryslân

Prettig wonen in Fryslân is een speerpunt van de FNP."Wonen waar wij willen wonen!" (Wat vindt de FNP over wonen in Fryslân)

FNP komt met aanvalsplan wonen!

 

Wonen in Fryslân, een serieus probleem

 

Het beleid op het gebied van wonen in Fryslân is vastgelopen. Daar zijn vele oorzaken voor aan te wijzen: de lage rente, te weinig nieuwbouw tijdens de crisis van zo'n tien jaar geleden, achteraf te voorzichtige prognoses van de bevolkingsgroei, de verhuurdersheffing die heeft gezorgd voor een tekort aan investeringsruimte voor woningcorporaties, de verkoop van huurwoningen. Vraag en aanbod komen niet meer bij elkaar.

Investeerders en tweede woning-eigenaren die met veel overwaarde en goedkoop geleend geld er voor zorgen dat jonge mensen niet meer aan een huis kunnen komen. Het toenemende aantal vluchtelingen over de hele wereld, waarvan sommigen in Fryslân in plekje moeten krijgen, woongelegenheid voor de tijdelijke werknemers in onze bedrijven. Ouderen, die eigenlijk wel een kleinere woning zouden willen, maar graag in eigen wijk of dorp blijven en voor wie een overgang naar dat kleinere huurappartement financieel veel hogere maandlasten betekent. De ‘woningmarkt' doet voor te veel mensen zijn werk niet.

 

Wat kan Fryslân nu al doen?

Er zijn mensen die naar Den Haag kijken voor een oplossing, anderen roepen in het wilde weg ‘bouwen, bouwen, bouwen!', en weer anderen willen 45.000 woningen bij de grote Friese kernen. De FNP heeft ook oog voor de kleinere en middelgrote kernen en komt daarom met een aanvalsplan, dat rekening houdt met de aard, schaal en karakter fan deze provincie. Ook wat het landschap betreft. 

 

Aard, schaal en karakter, wat betekent dat in de praktijk?

De FNP wol dat elke gemeente zelf meer sturing krijgt op de woonruimte voor haar inwoners. Dat betekent dat de FNP met een aantal concrete maatregelen komt. Daarmee krijgt straks elke gemeente de ruimte om ervoor te zorgen dat inwoners en Friezen ‘om utens' (van buiten Fryslân) in sommige gevallen een voorsprong krijgen bij het vinden van woonruimte. 

 

Fries Startersmodel

De FNP wil dat de overheden werk gaan maken van een Fries startersmodel. De gemeente maakt het starters daarmee gemakkelijker om in hun eigen omgeving een woning te kopen. In het model pakt de gemeente de rol as volkshuisvester terug die zij in het verleden is kwijtgeraakt. 

 

Huisvestingsverordening

De FNP wil ook dat in elke gemeente een huisvestingsverordening komt: daarmee kan de gemeente sturen op doelgroepen en op het gebruik van woningen. 

 

De oplossingen van de FNP

  • Introductie van het Fries Startersmodel
  • Een huisvestingsverordening in elke gemeente
  • Specifiek beleid voor statushouders, arbeidsmigranten en studenten
  • Ontmoedigen van tweede woningbezit en toeristische verhuur
  • Schrappen van de verhuurdersheffing
  • Strakkere prestatie-afspraken met de woningcorporaties


Standpunt Wonen in FryslânDownloads:
Folder `wenje yn fryslân'
Folder `wenje yn fryslân' - nederlandse vertaling
FNP aanvalsplan wonen
EFA-motie over wonen


2022 FNP Fryslân - Disclaimer