Standpunt landschap en natuur

Natuur en landschap zijn ons 'groene goud'. Ze mogen niet worden opgeofferd voor windmolens of andere industriële projecten.
We weten dat de biodiversiteit onder druk staat. De FNP wil in de toekomst naar 100 procent biologische landbouw in Fryslân. In de tussentijd wil de partij de grond gebonden landbouw toejuichen en met de boeren kijken welke stappen er verder gezet kunnen worden.
"Maak van het landschap géén energiefabriek" (Wat vindt de FNP van landschap en natuur)

Voor ons is de Friese natuur in zijn geheel de kernkwaliteit van Friesland en onze gemeenschap. We moeten het houden en we kunnen ervan genieten en ervan profiteren. De natuur, die van vitaal belang is voor onze samenleving, moet verder worden versterkt. De overgang naar meer natuurlijke landbouw is begonnen op initiatief van de FNP. We willen verder gaan op dit gebied en de hele Friese landbouw transformeren in een duurzame manier van landbouw, een landbouw die in balans is met zijn omgeving.  

 

Met de boeren werken aan het landschap

Agrarisch natuurbeheer is natuurbeheer dat past bij onze gemeenschap, via de boeren zelf. We vinden dat dit niet te lichtzinnig moet worden bekeken, maar de motor worden onder de noodzakelijke omschakeling van onze huidige landbouw. 

 

Friesland = weidevogelland

Het weidevogelbeleid is voor ons erg belangrijk. Het provinciale beleid moet leiden tot het behoud en de versterking van de vogelpopulatie. Zo niet, dan geven we daar extra steun aan. Het burgerinitiatief Kening fan 'e Greide , maar ook de Bond voor Friese Vogelwachten  spelen hierbij een rol, omdat het gaat om het behoud van draagvlak voor onze weidevogels.

 

Verantwoordelijk voor de natuur

De biodiversiteit staat onder druk. Schade door dieren is een steeds terugkerend probleem. Boeren en de natuur hebben er last van. De jacht is het middel om er iets aan te doen. We willen zien of de muskusratten van het Wetterskip  kunnen bijdragen aan het beheer van de natuurlijke balans van het wild in Friesland. Het bestrijden van stropers moet meer prioriteit krijgen. 


Actiepunten FNP voor landschap en natuur in Fryslân   

1. Alle vormen van intensieve veehouderij moeten op termijn verdwijnen uit Fryslân. Daarvoor is een uitsterfbeleid noodzakelijk.

 

2. Fryslân realiseert via het ruimtelijk beleid een grondgebonden veehouderij aan de hand van maximaal 2,5 GVE per hectare bij derogatie en 1,7 GVE als derogatie niet meer mogelijk is. Individuele boeren worden ondersteund bij de omschakeling. 

 

3. In de veenweide alleen maisbouw toestaan zonder grondbewerking.

 

4. Al het mogelijke doen om onze weidevogels te behouden: voorkomen dat jonge weidevogelkuikens worden doodgemaaid en de bestrijding van de predatie moeten de hoogste prioriteit krijgen.

 

5. In 2020 is Fryslân de locatie van een internationale VN-conferentie over het behoud van biodiversiteit. Met de klimaatafspraken van Parijs als voorbeeld moeten hier ook internationale biodiversiteitsafspraken worden gemaakt.

 

6. Om het gebruik van kunstmest op Friese, Nederlandse en indien mogelijk Europese schaal terug te dringen, pleiten voor een fikse milieuheffing op kunstmest.

 

7. Initiatieven van collectieven om de biodiversiteit te bevorderen worden ondersteund. Bijvoorbeeld: aanleg van bijenlinten, aanplanting van struweelhagen tussen weiden, oprichting van gemeenschappelijke groentetuinen, groene daken en muren in de stad. 

 

☞ Naar het verkiezingsprogramma 2019-2023 2021 FNP Fryslân - Disclaimer