"Op naar een autonoom energiebeleid" (Wat vindt de FNP over energie en duurzaamheid)

Fryslân staat bekend om de ruimte die we hier nog hebben. Maar ook om de verscheidenheid aan landschappen. Van de vruchtbare klei aan de Waddenkust, de bossen en bomen in Gaasterland en de Friese Wouden, de Greidhoeke met zijn vee in het land en onze Friese meren. Mede door de inzet van de FNP zijn we in staat geweest om grote windmolens en windparken op land tegen te houden. Ook de wildgroei aan zonneparken hebben we in de afgelopen vier jaar kunnen voorkomen. Voor de Fryske regionale energie strategie (RES) hebben we ingezet op ons eigen gebruik. Op dit moment voldoen we daar ook aan. Maar we zijn niet blind voor de ontwikkelingen om ons heen. Ook op mondiale schaal. We zien meer en meer mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen. We zien hoe afhankelijk we zijn van buitenlands gas en staan nu voor een grote transitie om van de fossiele brandstoffen af te komen. De FNP wil daarom op termijn autonoom worden wat betreft ons energieverbruik, maar daarbij wel oog houden voor de balans tussen het opwekken van energie en het behoud van ons mooie landschap. Dat is immers één van onze kenmerken.

 

We houden vast aan het nu geldende provinciale windmolen- en zonneparkenbeleid. De FNP zet daarnaast vol in op nieuwe ontwikkelingen zoals aquathermie, geothermie, waterstof, groen gas en ‘blue energy'. Verder willen we meer federalistische oplossingen voor de uitdagingen van onze tijd. Daarmee bedoelen we dat we niet zitten te wachten op ingrepen van het Rijk, maar het op onze eigen manier willen doen. Zorgvuldig en in balans met de omgeving. Om autonoom te worden met betrekking tot ons energieverbruik willen we in de komende periode afspraken maken met gemeenten die vergaande plannen hebben om in hun eigen behoefte te voorzien. Denk hierbij aan een gemeente zoals Waadhoeke. We kijken naar percelen waar anders geen goede bestemming voor is en staan positief tegenover plannen die een bijdrage kunnen leveren om onze doelen te bereiken. Bij groot draagvlak in de omgeving kan maatwerk van toepassing zijn. Dergelijke plannen moeten goed ingepast worden in het landschap en de revenuen moet eveneens beschikbaar zijn voor de gemeenschap.

 

Kortgezegd: we laten de grote transitie waarvoor we staan niet over aan de grote jongens maar gaan voor lokaal eigenaarschap, soms in samenwerking met grote bedrijven. Alles naar aard, schaal en karakter en passend bij de omgeving. Met een robuust netwerk dat weer voldoende op capaciteit wordt gebracht. Daarnaast blijft het natuurlijk zo dat wat je niet gebruikt ook niet opgewekt hoeft te worden. De provincie houdt bij het energiebeleid een ondersteunende rol ten opzichte van de gemeenten en coöperaties.2023 FNP Fryslân - Disclaimer