Logo FNP

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

Fryslân kan prima zonder extra wind op land

Fryslân kan fossielvrij worden zonder extra windmolens op land. Vooral met geothermie kunnen we in de toekomst grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid.

Wynturbines

In een recente notitie van de minister staat: 'Bij de beperking van de uitstoot van broeikasgassen wordt aan landelijke regio's met weinig industrie een voorname rol toegedicht. Ze herbergen veel relatief goedkope grond die gebruikt kan worden voor wind- en zonneparken''. Een week later lezen we over 'genereuze regio's. Hoezo wingewest ?

 

Vier jaar geleden kreeg Fryslân bijna 10% van de landelijke opgave voor wind op land toegewezen, terwijl we hier nog geen 4% van de landelijke energie verbruiken. Gelukkig is de kennis van veel Friese partijen en burgers verbreed en is het inzicht in technische mogelijkheden, bedrijfsmodellering, en politieke opties voor de toekomst versterkt. Toch wordt nog steeds het gevoel opgeroepen bij burgers dat alleen gedacht wordt aan met name wind-(op land) en zonne-energie aangevuld met een beetje bio-energie en een vleugje geothermie en dat dan rechtlijnig te extrapoleren naar het jaar 2050: het jaar waarin we Fryslân volledig fossiel-vrij willen hebben. De nu opgestelde Friese Energie Strategie lijkt dan ook gestuurd door ''oud denken'' en vanuit Den Haag gedacht rekenwerk.

 

Een alternatief.
De politieke partijen verenigd in de European Free Alliance zijn, onder aanvoering van de FNP, gestart met een brede studie naar de technische mogelijkheden zoals die voor de komende decennia kunnen worden verwacht voor verschillende regio's in Europa. De uitkomsten geven aan dat het voor Fryslân goed mogelijk is om in het jaar 2050 voor energie geheel zelfvoorzienend te zijn met als bijzondere aantekening dat dan geen grove aantasting van ons landschap nodig is. Daarbij wordt uitgegaan van ons eigen energieverbruik en ook van innovatieve ontwikkelingen en mogelijkheden van álle mogelijke energiebronnen en opslagmethodes.

 

Kansen voor opwekken en opslaan van duurzame energie 

Fryslân is niet alleen gezegend met duurzame energiebronnen als wind en zon, ook vooral ónze ondergrond biedt een onuitputtelijke en duurzame bron: geothermie. Boven de grond wordt door de mens het land bewerkt en gebruikt voor veeteelt. Het hierdoor beschikbaar komend materiaal kan bio-energie opleveren in de vorm van biogas of biomateriaal en dat met circulaire bedrijfsmodellen. Zelfs uit- en met oppervlaktewater valt energie te winnen. Ook kan de warmtecapaciteit van water worden gebruikt voor opslag.

 

Uitkomsten onderzoek en conferentie.
Uit de EFA conferentie blijkt dat er veel meer mogelijkheden zijn om energie te besparen en vooral ook om met geothermie veel meer energie op te wekken dan we nu mogelijk achten. Een grote uitdaging ligt in de overgangsperiode 2020 tot 2050 waarbij de inzet van verschillende soorten duurzame energie verschuift. De uitkomsten geven aan dat het aandeel van diverse soorten fossiele energie vermindert maar ook zien we dat nog voor een aantal decennia de inzet van windenergie op land nodig zal zijn. Dit aandeel is echter gering en in feite al bereikt met de nu in gang gezette ontwikkelingen op het IJsselmeer (en) nabij de Afsluitdijk. De uiteindelijke afbouw van de bestaande molens kan bereikt worden in 2050.

 

Al is het beperkt, er zal nog enige tijd gas worden gewonnen uit de Friese aardgasvelden. Organisaties als de NAM en Vermilion gebruiken of maken daarvoor boorgaten die voor de toekomst ook geschikt kunnen worden gemaakt voor diepe geothermie.

Meer ruimte voor energiecoöperaties.
De EFA studie heeft aangetoond dat in landelijk gebied maar liefst 60% van de energiebehoefte kan worden ingevuld door energiecoöperaties. Het is een cruciale taak van de overheid om de samenleving hier de regie te geven en te faciliteren. Het zal niet alleen leiden tot een veel betere inpassing in de leefomgeving maar ook tot directe financiële voordelen voor de burgers. De burgers betalen 10x meer energiebelasting dan ''het grootkapitaal'' en zouden daarom ook van de transitie-subsidies  veel meer terug moeten zien. De Fryske Energie Strategie moet haar basis hebben in de samenleving waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn. Naar een breed opgestelde Taakgroep ("Taskforce'') dus.

 

Henk de Vries, voorzitter FNP werkgroep Energie

K. Fokkinga, Statenlid voor de FNP

 

 

 

Dit artikel is eerder verschenen als opiniestuk in het Friesch Dagblad van 1 oktober 2018 Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)