Provinciale Staten

 Jou lud stim embleem FC  

Contact:

FNP Statenfractie

Provinsjehûs 

Tweebaksmarkt 52

8911 KZ 

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Telefoon 058-2925803
E-post fnpfryslan.nl

   180px Fryske Flage 2

 

Provinciale Staten vormen het democratisch gekozen parlement van Fryslân. Er zijn 43 Statenleden die samen 10 politieke partijen vertegenwoordigen. Als inwoner van Fryslân kunt u de leden van Provinciale Staten kiezen. Dat kan elke 4 jaar bij de provinciale verkiezingen.

 

Provinciale Staten hebben drie hoofdtaken:

- kaders stellen: ze geven Gedeputeerde Staten de voorwaarden mee voor het dagelijks besturen van de provincie;

- controleren: ze controleren of Gedeputeerde Staten hun werk goed doen;

- vertegenwoordigen: ze vertegenwoordigen de bevolking van Fryslân.

Provinciale Staten hebben ook nog een andere functie: ze kiezen de leden van de Eerste Kamer in Den Haag. 

 

De FNP heeft op dit moment een fractie met 4 zetels in de Staten en profileert zich als actieve speler in de politieke arena.

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer