Wietske Poelman
   Wietske Poelman 31 maaie 2016 lyts      Woonplaats: Gerkesklooster-Stroobos

 

E-Post: fnp@fryslan.frl

Telefoon: 058-2925803

 

Is secretaris van de fractie. Runt ons kantoor. Weet alles van agenda's, notulen en archief. Wilt u een afspraak maken of algemene informatie dan kan Wietske u helpen (maandag en dinsdag op kantoor, maar elke dag via de E-post).

 

 Yde Dijkstra
 Yde portet b 15 maart 2011     Woonplaats: Leeuwarden

 

E-Post: y.dijkstra@fryslan.frl

Telefoon: 058-2925803

 

Ondersteunt de fractie inhoudelijk. Doet onderzoek, stelt vragen, schrijft notities. Onderhoudt onze website en contacten met de pers. Voor vragen over standpunten, moties, amendementen en beleidsnota's moet u bij hem zijn (maandag t/m donderdag op kantoor).

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer