NIEUWS   19-07-2023


Sijbe Knol nieuwe FNP-gedeputeerde

Het nieuwe college van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie is vandaag beëdigd in de Friese Statenzaal. De komende vier jaar zal het nieuwe college, met daarin FNP-er Sijbe Knol, de provincie besturen. De nieuwe FNP-fractieleider Gerben van der Mei gaf een beschouwing over het nieuwe akkoord en Tjitte Hemstra volgt Sijbe Knol op als Statenlid.Ruimtelijke ordening, wonen, energie, leefbaarheid en cultuur

Sijbe Knol wordt politiek verantwoordelijk voor de onderwerpen ruimtelijke ordening, wonen, energie, leefbaarheid en cultuur. Dat zijn portefeuilles die goed bij de FNP passen. Sijbe Knol wordt degene die er voor mag zorgen dat onze gevarieerde landschap ook ons ‘goud' blijft. In samenwerking met de gemeenten zal hij eraan werken dat in alle kernen naar aard, schaal en karakter voor ons inwoners gebouwd kan worden. ‘Wonen waar wij willen wonen.' Daarnaast is het zijn taak om samen met de Friese gemeenschap en de culturele sector de leefbaarheid overeind te houden en te verbeteren.

 

‘Oparbeidzje foar Fryslân'

voordat het college werd geïnstalleerd was er in de Staten een debat over het bestuursakkoord. Dat akkoord heeft lang op zich laten wachten. Nadat de PvdA zich terugtrok in juni en de FNP aanschoof, ging het snel. Het motto van het akkoord tussen BBB, CDA, FNP en ChristenUnie is ‘Oparbeidzje foar Fryslân' (samenwerken voor Fryslân).

 

In zijn beschouwing legde FNP-fractieleider Gerben van der Mei in zijn nieuwe rol uit dat de fractie zich er al bij had neergelegd dat ze de komende periode de oppositie zou aanvoeren. Toen er een beroep gedaan werd op de partij, werd het toch weer anders. De FNP is het daarbij geslaagd haar punten te verzilveren en heeft een flinke inbreng gehad in het nieuwe akkoord.

 

Zo beschermen wij ons landschap tegen grootschalige woningbouw, het Deltaplan voor het Noorden gaat de prullenbak in en wij houden een vinger aan de pols bij wat het Rijk doet met betrekking tot de ontwikkeling van de Lelylijn. Daarbij worden de partijen in Provinciale Staten in positie gebracht. De nieuwe coalitie geeft de gemeenten de ruimte om in alle kernen naar aard, schaal en karakter bij te bouwen.

 

Bij de windenergie heeft de FNP een kleine concessie gedaan: kleine windmolentjes van 15 meter mogen straks ook bij toeristische ondernemers. Op de bedrijventerreinen van de vier grote plaatsen mogen windmolens komen van maximaal 100 meter hoogte.

 

Op het gebied van de leefbaarheid is de FNP blij met de plannen; Doarpswurk blijft bestaan, inwoners krijgen hulp om bij het organiseren van evenementen aan de moeilijke regels te voldoen en het Iepen Mienskipsfonds wordt gemoderniseerd. Bij cultuur komt er deze periode een bedrag van 17,5 miljoen euro bovenop de structurele subsidies. Wat het Fries betreft houdt de nieuwe coalitie vast aan het bestaande beleid en daarnaast zullen het Fries en de streektalen gebruikt worden en zichtbaar gemaakt worden bij de instellingen en organisaties waar de provincie een subsidierelatie mee heeft.

 

Op het einde van zijn bijdrage riep Van der Mei de Staten, en vooral de PvdA-fractie, op om volledig mee te doen aan het debat. Voor een goede besluitvorming is het essentieel dat alle stemmen de komende jaren worden gehoord.

 

Tjitte Hemstra nieuw Statenlid

Met het vertrek van Sijbe Knol naar de collegebankjes, schuift Tjitte Hemstra door naar de Staten. Tjitte is 26 jaar en bijna klaar met zijn studie biomedisch laboratoriumonderzoeker. Hij zal daarna met een premaster beginnen en heeft als uitvinder zijn eigen onderneming. Als commissielid was hij al enige tijd actief in de fractie en in de Staten.

 

Gedeputeerde Klaas Fokkinga met pensioen 

Met het aantreden van het nieuwe college is het tegelijk ook de laatste werkdag van Klaas Fokkinga, die als FNP-gedeputeerde drie-en-een-half jaar geleden het stokje van Johannes Kramer overnam en op een kundige wijze uitvoering heeft gegeven op belangrijke beleidsterreinen zoals landbouw, leefbaarheid, wonen en erfgoed. In een persoonlijk afscheidswoord gaf Klaas Fokkinga inzicht in zijn ervaringen als gedeputeerde en riep op om over de grenzen te kijken en om oog te hebben voor ons cultureel erfgoed. Dat biedt kansen en verbindt mensen. Tags: Ferkiezings, Partijnijs, Polityk Bestjoer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer