NIEUWS   13-07-2023


Oparbeidzje foar Fryslân - het bestuursakkoord 2023 - 2027

Beste FNP-leden,

Op 6 juli schreven wij jullie over het bestuursakkoord waar de FNP haar verantwoordelijkheid voor zal nemen. Toen konden we nog niets over de inhoud zeggen. Vandaag is het dan ook zover en wordt het akkoord gepresenteerd aan de buitenwereld.


Beste FNP-leden,

 

Op 6 juli schreven wij jullie over het bestuursakkoord waar de FNP haar verantwoordelijkheid voor zal nemen. Toen konden we nog niets over de inhoud zeggen. Intussen is het akkoord toegestuurd aan Provinciale Staten - ons hoogste bestuurlijke orgaan. En vandaag is het dan ook zover en wordt het akkoord gepresenteerd aan de buitenwereld.

 

Wij zijn erg trots op het akkoord zoals dat er nu ligt. Met dit schrijven willen jullie graag meenemen naar de zaken die we als FNP hebben binnen gehaald. Zaken die ons goed passen en waar we blij van worden.

 

 

Oparbeidzje foar Fryslân', wij stropen de mouwen op en gaan aan de slag!

 

 

De FNP Statenfractie

 

Gerben van der Mei, Dinie Visser, Sijbe Knol, Sita Land-Dotinga,

Thom Feddema, Tjitte Hemstra, Aukje Holtrop en Frank de Boer.Downloads:
Brief aan de leden over het bestuursakkoord 2023 - 2027
Bestuursakkoord 2023 - 2027


Tags: Ferkiezings, Partijnijs, Polityk Bestjoer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer