NIEUWS   06-07-2023


FNP bereikt akkoord met BBB, CDA en ChristenUnie

Beste FNP-leden. Twee weken geleden hebben wij jullie ook geschreven. Toen waren wij nog maar net bijgekomen van de uitnodiging van informateur Stoffer om gesprekken aan te gaan met BBB, CDA en ChristenUnie om te komen tot een bestuursakkoord voor Fryslân. Nu schrijven wij jullie opnieuw omdat deze gesprekken intensief, constructief én vruchtbaar zijn geweest. Met als resultaat een bestuursakkoord waar de FNP haar verantwoordelijkheid voor zal nemen.

De afgelopen twee weken zijn druk en vooral heel intensief geweest voor de fractie en de onderhandelaars. Het waren lange dagen om je een proces eigen te maken en er voor te zorgen dat er genoeg voor de FNP in zit. De opdracht was duidelijk en de reacties van onze leden hebben wij ook allemaal zorgvuldig laten meewegen. Daarnaast hebben wij met tal van leden van onze partij overleg gehad en om input gevraagd: wethouders, raadsleden, het bestuur en sommige leden. Dat er nu op een redelijk korte termijn een akkoord ligt is ook mee de verdienste van de soepelheid en constructieve houding fan BBB, CDA en de ChristenUnie. Ook dat mag gezegd worden.

 

Hoe nu verder? Jullie zullen begrijpen dat wij over de inhoud nog niet veel kunnen zeggen. Volgende week zal Provinciale Staten als hoogste orgaan in de provincie het akkoord toegestuurd krijgen. Kort daarna zal het akkoord ook aan de buitenwereld worden gepresenteerd. Dat is dan het moment dat de fractie in samenwerking met het FNP-bestuur een uitegebreide nieuwsbrief naar jullie toe zal sturen. Hierin zullen de punten staan die wij als FNP hebben bereikt, die ons goed passen en waar wij blij van worden.

 

Zoals altijd het geval is bij een akkoord hebben wij op bepaalde zaken ook wat water bij de wijn moeten doen. De andere partijen hebben in de richting van de FNP bewogen. Hiermee is het een akkoord van ons alle vier als formerende partijen geworden. Dat was ook nodig. De FNP heeft een geschiedenis die ons inmiddels al 61 jaar bindt, is vertegenwoordigd in 10 colleges en wij hebben een mooie ploeg raadsleden: wij doen er toe! Als het moet dan nemen wij onze verantwoordelijkheid, maar wij vergeten onze eigen uitgangspunten niet.

 

Jullie horen nog van ons.

 

De FNP Statenfractie

 

Gerben van der Mei, Dinie Visser, Sijbe Knol, Sita Land-Dotinga,

Thom Feddema, Tjitte Hemstra, Aukje Holtrop en Frank de Boer.    

Downloads:
Brief aan de leden over het akkoord


Tags: Ferkiezings, Partijnijs, Polityk Bestjoer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer