NIEUWS   23-06-2023


Formatie Fryslân 2023: informatie aan de FNP-leden

De afgelopen dagen hebben jullie het beslist meegekregen. Op dinsdag zijn de onderhandelingen voor een nieuwe provinciale coalitie tussen BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie mislukt. De PvdA is aan het einde van het proces opgestapt. Deze gang van zaken heeft ervoor gezorgd dat de schijnwerpers sinds dinsdagochtend ook weer op onze FNP gericht zijn.

Tot nu toe hebben wij ons naar buiten zoveel mogelijk stilgehouden. Het is nu echter de hoogste tijd om jullie mee te nemen en met jullie te delen wat er in de afgelopen dagen is gebeurd, hoe wij onze mogelijkheden hebben afgewogen en wat de dynamiek was die het één en ander met zich meebrengt.

 

Dinsdag is de fractie samengekomen en er op de achtergrond overleg geweest met tal van mensen uit de partij, met leden, bestuurders en politici. Na de eerste informatieronde in maart jl. kwam de FNP buiten de onderhandelingen te staan. Het verhaal is jullie bekend. De knop is bij ons toen redelijk snel omgegaan. Met een nieuwe fractie en veel positieve energie paste ook de verwachte nieuwe rol as leider van de oppositie ons als een handschoen. Dat zorgde er ook voor dat het mislukken van de coalitie-onderhandelingen en de vraag om nu toch weer mee te doen, niet eenvoudig voor ons was.

 

Want waar stappen wij dan in? Wat is de ruimte die wij krijgen? Wat is er voor de FNP te halen? En willen wij wel tweede keuze zijn? Wij hebben ook onze principes. Alles afwegende, heeft de fractie na goed overleg unaniem het besluit genomen om het gesprek niet uit de weg te gaan. Fryslân moet bestuurd worden. Er zijn niet veel opties meer over en door mee aan het roer te staan kun je meer tempo maken als wanneer je vanaf de wal roept hoe het moet. Maar wij liggen niet op onze knieën voor de deur te bedelen om maar mee te mogen doen. Het is graag of niet, het moet mogelijkheden bieden om ons programma te verwezenlijken, en wij laten ons niet opjagen.

 

Op woensdag 21 juni zijn de onderhandelaars van de fractie op bezoek geweest bij BBB, CDA en ChristenUnie. Zoals gisteren in de Leeuwarder Courant stond, hebben wij het conceptakkoord kunnen inzien. Natuurlijk staan daar punten in die goed bij ons passen, maar er zijn zaken waar wij nog verder over moeten spreken.

 

Gisteren, op donderdag 22 juni, zijn onze mensen op gesprek geweest bij informateur Chris Stoffer, die in maart de gesprekken ook heeft geleid. Wij hebben duidelijk uitgesproken dat het voor de FNP graag of niet is. Wij hebben ruimte nodig op de inhoud en ook de tijd krijgen om de zaken goed te doen. Het kan niet zo zijn dat wij er enkel en alleen bij worden gehaald om een numerieke meerderheid te bereiken. Wij moeten ook echt deelgenoot worden van een mogelijk akkoord.

 

De informateur heeft ons laten weten dat de keuze inderdaad op de FNP is gevallen. Dit betekent dat de FNP nu weer aan tafel zit. De FNP-Statenfractie wil benadrukken dat dit van ons ook een prijs zal vragen. Het is nog geen uitegemaakte zaak, maar om Fryslân bestuurbaar te houden zetten wij nu deze stap. Waar wij zullen uitkomen, dat weten wij nog niet. Wij vragen jullie om vertrouwen in ons. Daarbij zullen wij de reacties en signalen die wij van jullie krijgen een plek geven.

 

 

Gerben van der Mei, Dinie Visser, Sita Land-Dotinga en Sijbe KnolDownloads:
Brief aan de leden over de formatie


Tags: Ferkiezings, Partijnijs, Polityk Bestjoer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer