NIEUWS   10-03-2023


Het failliet van de Haagse politiek

Met nog een week tot de verkiezingen van Provinciale Staten draait de Haagse campagnemachine op volle toeren. Met een opgezette strijd tussen links en rechts. Met landelijke kopstukken die met dictaten de provinciale filialen opdragen partijen uit te sluiten. En met debatten tussen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Nu het vertrouwen in de politiek al historisch laag is, ondermijnt politiek Den Haag de democratische waarden en wakkeren de landelijke politici het wantrouwen verder aan.

Dat er betonrot plaats vindt aan de wortels van ons politieke systeem is geen nieuws. Maar de heftigheid waarmee landelijke kopstukken zich met deze provinciale verkiezingen bemoeien, waarbij zij in de allermeeste gevallen niet op de kieslijsten staan, versnelt het proces. We zien de laatste weken steeds opnieuw onverkiesbare politici debatteren over onderwerpen waar deze verkiezingen niet over gaan. Daarnaast wordt de indruk gewekt alsof grote thema's zoals stikstof, migratie, de woningcrisis en het klimaat met gemakkelijke oneliners op te lossen zijn. Er worden beloftes gedaan die na 15 maart zeker niet kunnen worden ingelost en dan de bron zullen zijn van nieuwe telleurstelling in de politiek.

 

Overigens heeft ook de media hier een rol in. De clash tussen Sjuul Paradijs en Jeroen Pauw vorige week was mij uit het hart gegrepen. En Paradijs had hier een punt. Als lijsttrekker van de grootste regionaal georganiseerde partij van Nederland worden wij geconfronteerd meer een falende volksvertegenwoordiging in Den Haag. De Tweede Kamer is met duizenden nietszeggende moties per jaar drukker met zichzelf bezig dan met het oplossen van problemen.

 

Intussen maken de inwoners in de provincie zich zorgen over of er nog een bus door het dorp rijdt. Waar de kinderen moeten wonen? Of het leven nog betaalbaar is? Hoe het landschap eruit komt te zien? Of investeringen in de landbouwsector toekomstbestendig zullen zijn en of de aanstaande opvolger kan blijven boeren? Of de zorg bereikbaar blijft? En voor de mensen in Groningen, hoe het met de bewoonbaarheid van hun huis komt?

 

Waar de Tweede Kamer chronisch aan vertrouwen inleverde, zagen we vorige week in onderzoeken dat het vertrouwen in lokale en regionale politici beter scoorde. Het is dan ook pervers dat de landelijk bemoeienis met provinciale verkiezingen in deze heftigheid plaats vindt.

 

Ik doe dan ook een oproep aan de leden van de Tweede Kamer en het kabinet. Ga aan het werk, zorg voor perspectief voor alle Nederlanders. Met veel mensen gaat het goed maar met een steeds grotere groep niet. U draagt de laatste weken bij aan een dalend vertrouwen in de overheid. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Laat de provinciale verkiezingen over aan uw eigen mensen in de provincie. U heeft hen de komende jaren hard nodig om de vele crisissen in dit land op te lossen. Niet met dictaten maar door samen te werken, door een overheid te zijn die voor de mensen werkt.

 

En de kiezers? Ik verzoek u: maak een keuze op basis van de programma's voor uw provincie. Het landelijk gebied staat onder druk en de mensen die u kiest bepalen hoe het na 15 maart in de provincie verder gaat, niet de landelijke partijleiders. Dat verdient een afgewogen keuze. Ik vraag u daarom om de bemoeienis van landelijke kopstukken op hun werkelijke waarde te schatten.

 

Sijbe Knol

Fractievoorzitter en lijsttrekker FNP FryslânTags: Ferkiezings

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer