NIEUWS   20-02-2023


FNP: Optochten en dorpsfeesten verdienen steun

Optochten met versierde wagens zorgen voor veel plezier in onze Friese dorpen. De inwoners zijn al maanden eerder in het spier met de voorbereidingen van de optochten en het bouwen van de wagens. De optochten zelf trekken vaak duizenden mensen naar de dorpen. Met een verschalend voorzieningenniveau zijn het nu net deze dingen die het leven kleur geven.

"Het zijn de tradities die het leven kleur geven" (Sijbe Knol)

Deze week kwam in het nieuws dat verschillende dorpen in Fryslân ophouden met optochten, omdat er steeds meer zorg is over de toenemende hoeveelheid regels. Daarbovenop komt de zorg over de aansprakelijkheid van de organisatoren van dorpsfeesten. In bijna alle gevallen zijn dat vrijwilligers die samen mooie dingen op poten zetten voor onze gemeenschap. Het aanvragen van vergunningen, het voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook het regelen van verzekeringen bij evenementen is een moeilijke klus geworden, waar niet iedere vrijwilliger meer zin in heeft. Het zou erg jammer zijn als daardoor de leefbaarheid in onze dorpen en steden verschraalt.

 

Eerder heeft de FNP zich met een ‘meldpunt bedreigde dorpstradities' sterk gemaakt tegen doorgeslagen regelgeving van de zijde van de overheid en het in gevaar komen van tradities. Toen is er door verschillende gemeenten ook actie ondernomen. Zo gaat de gemeente Noardeast-Fryslân inmiddels soepeler om met regelgeving bij optochten met versierde wagens en is in Waadhoeke evenementenbeleid gekomen dat rekening houdt met de lokale situatie.

 

Ook nu komt de FNP weer in actie. Niet alleen provinciaal maar ook in tal van gemeenten worden deze week vragen gesteld. Bijvoorbeeld in Tytsjerksteradiel, De Fryske Marren, Heerenveen en Leeuwarden. Downloads:
Schriftelijke vragen FNP over regeldruk dorpsfeesten
Antwoordbrief gs over regeldruk dorpsfeesten


Tags: Kultuer, Thus yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer