NIEUWS   18-01-2023


PvdA, VVD, D66 en FNP: Geef het geluid van de jongeren een plek op it Provinsjehuis

De provincie besluit over onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van jongeren in Fryslân. Die besluiten gaan bijvoorbeeld over het klimaat, wonen, landbouw, natuur, cultuur en de voorzieningen in je dorp of wijk. Volgens de Statenfracties van de PvdA, VVD, D66 en FNP wordt de stem van jongeren daarbij onvoldoende gehoord. Zij komen daarom met een voorstel om het geluid van jongeren een plek te geven in ‘het hûs fan de mienskip’: het provinciehuis.

‘Kamer voor de toekomst'
Volgens woordvoerders Edou Hamstra (PvdA), Martijn Brands (VVD), Danny van der Weijde-Hoogstad (D66) en Sijbe Knol (FNP) weten jongeren de inspraakmogelijkheden vaak niet te vinden. ‘Wij zijn zelf allemaal onder de 35 en komen hier op het provinciehuis toch vaak dezelfde mensen tegen, die goed op de hoogte zijn van de inspraakmogelijkheden omdat zij de papieren krant nog lezen. Er zijn nu maar weinig inwoners van onze leeftijd en jonger die komen inspreken. Wij willen daarom dat de provincie de uitnodigingen breder communiceert, bijvoorbeeld via sociale media. Zo bereik je meer doelgroepen.' Daarnaast willen de indieners dat er op het provinciehuis een speciale ‘Kamer voor de toekomst' wordt ingericht. Deze kamer is beschikbaar voor inwoners van Fryslân om bij elkaar te komen om goede ideeën voor onze provincie samen uit te werken.

 

De partijen willen ook €100.000 beschikbaar stellen voor initiatieven vanuit de mienskip die zorgen voor meer jongerenparticipatie. En als het aan de indieners ligt, wordt in alle beleidstukken van de provincie beschreven wat het effect is op jongeren en toekomstige generaties.

 

Participatiebeleid
De partijen dienen deze plannen via een motie in tijdens de Provinciale Statenvergadering van 25 januari over het participatiebeleid van de provincie. Volgens de woordvoerders ontbreekt er nu nog een visie op jongerenparticipatie. ‘We hebben in het verleden meerdere voorstellen ingediend hoe we jongeren bij de provincie kunnen betrekken. Wij hadden daarom meer plannen verwacht voor jongerenparticipatie. Daarom komen wij nu zelf met deze ideeën.' De partijen willen daarmee bereiken dat de plannen van de provincie beter aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Tags: Jongerein, Thus yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer