NIEUWS   16-01-2023


Kinderhartchirurgie Groningen moet blijven

Minister Kuipers van Volksgezondheid houdt vast aan plannen om de kinderhartchirurgie in twee ziekenhuizen te concentreren. Daarmee is het behoud van de kinderhartchirurgie in het noorden van Nederland nog steeds in gevaar, een jaar na de grote demonstratie in Groningen en politieke uitspraken van bijna alle partijen in de Friese Staten. De FNP stelt mondelinge vragen.

"Minister Kuipers speelt verdeel en heers" (Sijbe Knol over kinderhartchirurgie)

Vandaag werd bekend dat Minister Kuipers van Volksgezondheid een brief heeft gestuurd aan de academische ziekenhuizen waarin hij vasthoudt aan eerdere plannen om de kinderhartchirurgie in twee ziekenhuizen in Nederland te concentreren. De ziekenhuizen moeten zelf maar uitzoeken welke twee ziekenhuizen dat zijn. Daarmee gaat hij in tegen het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit, die schrijft dat sluiting van de bestaande afdelingen grote en onomkeerbare consequenties heeft.

 

Een jaar geleden hebben de Friese Staten met grote meerderheid een motie ingediend en aangenomen, waarin het college werd opgeroepen ‘op bestuurlijk niveau, in samenwerking met het UMCG, de bestuurlijke partners in Noord-Nederland en met andere betrokkenen, richting de regering en Tweede en Eerste Kamer er alles aan te doen om het centrum voor kinderhartchirurgie van het UMCG in Groningen te behouden.'

 

De FNP Statenfractie wil van het college weten wat de gedeputeerden sinds vorig jaar voor actie hebben ondernomen om het kinderhartcentrum in Groningen te behouden en wat er uit de overleggen is gekomen die het college heeft gehad met de collega-gedeputeerden in Groningen, Drenthe en Overijsel en uit de gesprekken met de partners uit de medische sector?

 

De minister wil voor 1 april van de academische ziekenhuizen het antwoord weten, anders neemt hij zelf een besluit. Volgens de minister is er geen tijd om goed naar de consequenties te kijken, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit adviseert. Volgens de FNP is dat een onmogelijke verdeel en heers-politiek, waardoor de minister daarna zijn eigen besluit kan doordrukken.

 

De FNP Statenfractie wil dat het college van Gedeputeerde Staten in samenwerking met de andere provincies en met de medische sector druk uitoefent op de minister om het behoud van de kinderhartchirurgie in Groningen te garanderen.Downloads:
Mondelinge vragen over kinderhartchirurgie


Tags: Soarch yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer