NIEUWS   04-11-2022


FNP heeft grote zorgen over lakse houding provincie bij Fries aan de universiteit

De FNP Statenfractie heeft veel vragen bij de opvolging van de hoogleraar Friese Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. De komende jaren zal onderzoek en onderwijs in de Friese taal niet langer in handen zijn van een hoogleraar, maar van een universitair docent. De FNP stelt schriftelijke vragen en uiterst verbaasd dat het college van Gedeputeerde Staten zich zo gemakkelijk bij de gekozen aanpak heeft neergelegd.

Een jaar geleden eiste het provinciebestuur immers nog een volwaardige positie van de Friese taal aan de Rijksuniversiteit Groningen en dreigde de financiering in te trekken. De gekozen aanpak lijkt daaraan niet te voldoen. Waarom is dat standpunt nu gekanteld? Wat is er in de overleggen met de universiteit besproken? En hoe verhoudt zich dat met de afspraken die internationaal en met de Rijksoverheid zijn over het universitaire Fries? Zouden die afspraken misschien moeten worden aangescherpt?

 

De FNP vindt dat de overheid garant moet staan voor de beschikbaarheid van een volwaardige universitaire studie Fries en de mogelijkheid om het Fries op universitair niveau te onderzoeken. Met het verdwijnen van een hoogleraar Fries verdwijnt dat ideaal verder uit beeld.

 

Woordvoerder Sijbe Knol: 'Het ontbreekt totaal aan daadkracht, aan het besef dat hier mogelijk een historische fout wordt gemaakt. Ik verwonder me ook over de politiek, het blijft veel te stil.'

 

Het onderwijs en onderzoek aan de universiteit is zeer belangrijk om kundige mensen op te leiden om aan de vraag binnen bijvoorbeeld het onderwijs, de media en de overheid in Fryslân te voldoen. Fryslân heeft stevige ambities met het Fries, onder andere met het Taalplan 2030. Daarvoor zijn goed opgeleide mensen nodig. Een voorwaarde daarvoor is een volwaardige opleiding Fries aan de universiteit. Het onderwijs moet beschikbaar, aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor aspirant-studenten. Downloads:
Schriftelijke vragen fries aan de rug
Antwoord gs fries aan de rug


Tags: Frysk en Meartaligens

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer