NIEUWS   10-07-2022


Open brief aan Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers

Beste Mark, Sigrid, Wopke en Gert-Jan,
Het is een grote puinhoop. Op eigenlijk alle beleidsterreinen. Het land wordt bestuurd door managers in plaats van visionairs. Lange tijd was visie voor jou, Mark, ‘als een olifant die het zicht belemmert.’ Inmiddels is wel duidelijk dat dit land er behoefte aan heeft.


Iemand stelde mij laatst de vraag: waar ik trots op ben wat de BV Nederland de laatste 15 jaar heeft gepresteerd? Ik moest het antwoord schuldig blijven en dat ervoer ik eveneens bij de vele mensen die ik dezelfde vraag stelde.

 

De asielcrisis, de wooncrisis, de toeslagencrisis, de arbeidsmarktcrisis, de Groninger aardbevingencrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de energiecrisis en de steeds duisterder wordende koopkrachtplaatjes. Problemen worden niet meer opgelost, maar worden stelselmatig zo laag mogelijk in de organisatie van ons land neergelegd. Het liefst wel met knellende kaders erbij en met weinig oog voor de praktische uitvoerbaarheid. De boodschap aan de lagere overheden is: ‘los de puzzel maar op en doe je best. Bevalt het ons niet, dan grijpen wij alsnog in. Provincie en gemeente, redt u er maar mee!' 

 

Afgelopen woensdag werd Bant overvallen met de plannen voor een aanmeldlocatie voor asielzoekers. De timing kon niet ongelukkiger. Op een door het Rijk opgekocht stuk boerenland. Met een gemeente die nergens van wist. Maar het als de meest directe overheid wel weer mag verantwoorden. Hetzelfde is het geval bij de stikstofcrisis. De regering is wel in staat om het harde nieuws tot in de details te presenteren (met de inmiddels omstreden ‘indicatieve' kaart), maar een visie en concrete plannen naar een toekomstbestendige landbouw waren duidelijk (nog) te veel gevraagd. Verder dan algemeenheden kwamen jullie niet. Wederom zullen de provincies zich er mee moeten redden.

 

In oktober komen dan nog de beleidsbrieven over klimaat, energie en wonen. Opnieuw mogen de provincies de puzzel leggen. Binnen een jaar. Want na de volledig uit de hand gelopen formatie dringt de tijd voor jullie. Er moet geleverd worden. Bevalt de puzzel jullie niet, dan dreigt alsnog ingrijpen van bovenaf.

 

Mark, Sigrid, Wopke en Gert-Jan,

Dat ik op zondagmorgen om 06.00 uur achter mijn laptop zit om deze open brief te typen is geen luxe. Ik maak mij meer dan grote zorgen. De bedreigingen en intimidaties vliegen mij en mijn collega's inmiddels om de oren. Ultrarechtse media lopen door Nederland en ook door de straten van Leeuwarden. Er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen en woensdag wordt een spannende dag in en rondom ons Provinciehuis. Een gedeelte van de inwoners is wanhopig en wordt in de handen van het populisme gedreven.

 

Wij zien het gebeuren en mogen de klappen opvangen.

 

Nogmaals de oproep aan jullie: los zaken op en ga besturen. Maak begrijpelijke keuzes, leg ze uit en geef perspectief. Er is werk, heel veel werk te verzetten.

  

Sijbe Knol,

Fractievoorzitter FNP Fryslân.Tags: Polityk Den Haach

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer