NIEUWS   10-06-2022


FNP verbijsterd over lompe aanpak stikstof regering

De regering kwam vandaag met zijn plannen voor het oplossen van de stikstofproblematiek, die nieuwe ontwikkelingen in Fryslân en Nederland al drie jaar lang op slot zet. Minister Van der Wal heeft daarmee een diktaat opgelegd om in sommige gebieden, ook in Fryslân, de uitstoot van stikstof tussen de 12% tot een percentage van zelfs 95% of meer te beperken.

"Wij accepteren geen diktaten" (Wopke Veenstra)

Geen gedwongen onteigening
Dat zal een zeer grote impact hebben voor Fryslân, vooral voor de agrarische sector. Met die sector is de provincie al een tijdlang in overleg. In de gebiedsprocessen met de boeren, andere bedrijven en de natuurorganisaties probeert het provinciaal bestuur om zorgvuldig goede oplossingen te bedenken voor datgene waar het om begonnen is: minder belasting van de natuur. Dat zo'n aanpak werkt, blijkt uit het feit dat van alle provincies in Fryslân de meeste boeren meedoen aan het Agrarisch Natuur- en Lanschapsbeheer. Ook de vrijwillige reductie op een eiland zoals Schiermonnikoog toont dat aan.  

 

Dan is de lompe oanpak van de regering zeer teleurstellend. De regering doet het niet met de sectoren, maar legt van bovenaf zijn wil op. Dat helpt niet om met elkaar naar oplossingen te zoeken. De dreiging van onteigening die boven de markt hangt, zal niet helpen bij het vinden van die oplossingen. Gelukkig heeft ons provinciebestuur heel duidelijk gezegd dat Fryslân aan onteigening niet zal meewerken. 

 

De FNP zal strijden voor het platteland

De provincies worden nu met een taakstelling door het Rijk een gebiedsproces ingejaagd en staan het komende jaar op de eerste rij om alle kritiek te ontvangen. Het zal alle overleg dat in Fryslân zo gewoon is en was onder druk zetten. Afgelopen week werd dat al duidelijk in Ooststellingwerf. Wij verwachten dan ook een strijdvaardig provinciaal bestuur dat de strijd zal aangaan. Een strijd voor ons platteland, ons landschap en onze ondernemers. 

 

De FNP staat al een tijdlang op het standpunt dat de agrarische sector toe moet naar een grondgebonden landbouw. Grondgebonden op basis van bereidwilligheid en op basis van perspectief. Dat moet een perspectief zijn voor de families van vandaag, maar ook voor de families van de toekomst. Wie vandaag had gehoopt op een visie over de toekomst van de sector, kwam ook van een koude kermis thuis. De brief van minister Staghouwer kwam niet verder dan algemeenheden. Dat geeft te denken.   

 

Wij accepteren geen diktaten

We gaan een vreemd jaar tegemoet. Een jaar van onzekerheid voor de sector, een jaar van strijd binnen de gebiedsprocessen. De FNP zal strijden voor een leefbaar platteland. Een platteland waar natuur en agrariërs niet tegenover elkaar staan. Nee, een platteland waarin we met elkaar opkomen voor de sector en voor de natuur. Zoiets moet in overleg en niet met diktaten vanuit Den Haag. Tags: Buorkje yn Fryslan, Natuer en lanskip, Polityk Den Haach

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer