NIEUWS   27-05-2022


Onze ruim 400 dorpen en plaatsen verdienen alle steun!

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat de Provincie Fryslân moet bezuinigen. Teruglopende reserves, minder inkomsten uit aandelen, lagere opcenten en een herverdeling van het Provinciefonds door het Rijk leiden er toe dat de tijd voorbij is dat Fryslân veel extra kon doen voor haar inwoners.

Een onderdeel van dat bezuinigingsnieuws was dat het college van Gedeputeerde Staten ook wil bezuinigen op Doarpswurk, de organisatie die dorpsbelangen, dorpshuizen en initiatieven op het gebied van de leefbaarheid in Fryslân ondersteund en advies geeft. Vanaf 2024 zou er volgens het college een nieuw netwerk moeten komen en in 2026 zou het dan voorbij zijn met de structurele ondersteuning van de provincie aan Doarpswurk. Dit roept bij ons de vraag op: was het niet beter geweest om die toekomst-richting, waarin het goede werk dat Doarpswurk doet op een andere wijze wordt ingevuld, nu al duidelijk naar buiten te brengen? Al met al zorgt het nu voor veel onrust, een situatie waar de fractie van de FNP niet blij van wordt.

 

De Provincie staat aan het begin van een discussie over wat haar kerntaken zijn. Wat behoort de provincie wel te regelen en te betalen en wat niet? Het college schreef in zijn voorstel dat leefbaarheid niet een taak van de provincie is, en gedeputeerde Fokkinga herhaalde dit in een interview. Strikt wettelijk mag dat zo zijn als het enkel om dorpshuizen en buurtinitiatieven gaat, maar wij denken daar heel anders over. Gelukkig nuanceerde gedeputeerde Douwstra bij het Polytburo op Omrop Fryslân dat.

 

Sociaal cement

Vorige week stond er een artikel in de Groene Amsterdammer: ‘Friezen zijn niet rijk maar wel gelukkig.' In het artikel werd de conclusie getrokken dat juist door sterke gemeenschappen het geluksniveau in Fryslân zo hoog is. In Fryslân voelen de inwoners zichzelf sterk met elkaar verbonden. Juist daar spelen dorpshuizen, wijkgebouwen en andere ontmoetingsplekken een grote rol in. Het werk dat Doarpswurk doet ondersteund net dat sociale cement. Het college zoekt nu naar een andere structuur om dit te behouden. Dat is in mogelijkheid, maar gooi dan niet het bestaande weg, voordat er iets nieuws voor in de plaats komt dat net zo goed is.

 

Wat ons betreft zijn ons landschap en de ruimtelijke ordening, de leefbaarheid, onze taal en cultuur de kern, datgene wat Fryslân maakt, dat wat de identiteit van onze provincie vormt. Elke stap die het college zal nemen binnen de bezuinigingsoperatie en de kwaliteit van deze drie kerntaken kan aantasten, daar zal de FNP zeer kritisch naar kijken. Tags: Thus yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer