NIEUWS   07-05-2022


De ruimte. Het landschap. Ons goud! Veldbezoek weidevogels Raard.

Het wemelt momenteel van de jonge vogels in het veld. Door de droogte wordt de bovengrond hard. De vogels hebben moeite om bij hun voedsel te komen. Een plas-dras op het land in een goed middel om hier wat aan te doen. De Statenfractie van de FNP was dit weekend in de buurt van Raard om hier het succes van het agrarisch natuurbeheer te zien."Water voor onze weidevogels" (Thom Feddema)

Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer: waardevol

 

Het Agrarisch Natuurbeheer is natuurbeheer dat past bij onze gemeenschap, door de boeren zelf. In samenwerking met de lokale vogelwachten en collectieven, en ook op pachtgrond van terreinbeherende organisaties. Op dit land wordt ruige stalmest uitgereden uit de directe omgeving. Voor behoud van de bodemkwaliteit veruit het beste. En er komen veel insecten op af waarvan de vogels weer kunnen eten.  

 

Water voor de weidevogels

 

Bij het beheer van water en landschap gaat de FNP uit van een weidevogelvriendelijke aanpak. Deze plas-dras met een pomp op zonne-energie doet het erg goed. Op dit land (klei op veen) zijn niet alleen de greppels nat maar is het hele perceel drassig. En daarmee zeer geschikt voor de vogels. Tevens goed voor het bodembehoud en CO2-reductie in de veenweide. 

 

Een pareltje

 

Veel kuikens zijn al uit het ei en vliegvlug. De doppen met de vliesjes er nog aan vormen het bewijs. Anderen zitten nog te broeden. Lokale vogelwachten gaan ook met de schoolkinderen het veld in of komen met een leskist in de klas om de liefde voor de natuur te wekken.

 

Wij zien dat het gebiedscollectief De Waadrâne met dit initiatief 'van onderen op' een echt 'weidevogelpareltje' heeft gemaakt. Er zitten wel 25 paartjes grutto's, 10 x kieviten en vele andere soorten op deze ongeveer zeven hectare. Super! Veel dank voor dit machtig mooie veldbezoek!Tags: Bioferskaat, Natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer