NIEUWS   07-04-2022


Kurrikulum.frl - Hoe komt het met vernieuwing van het schoolvak Fries ?

Minister Dennis Wiersma wil een punt zetten achter het landelijke project Curriculum.nu voor de vernieuwing van het onderwijs. De FNP wil weten wat dit betekent voor het vak Fries. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde Poepjes.

"Zorg over vernieuwing schoolvak Fries" (Sijbe Knol over het Fries in het onderwijs)

Minister Dennis Wiersma van OCW heeft op 4 april 2022 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het project Curriculum.nu voor het basisonderwijs. De minister wil het traject voor de vernieuwing van de leerprogramma's voor de schoolvakken heel anders opzetten. Al met al kan dit nogal wat gevolgen krijgen. 

 

Het Friese Kurrikulum.frl onderwijstraject is gekoppeld aan het landelijke Curriculum.nu traject. Er is al heel veel tijd, geld en moeite gestoken in zowel het landelijke als het Friese Kurrikulum.frl. De FNP wil weten hoe het komt met de nieuwe kerndoelen voor het schoolvak Fries. De vragen gaan ook over de planning, de koppeling aan het landelijke als het Friese Kurrikulum.frl. De FNP wil weten hoe het komt met de nieuwe kerndoelen voor het schoolvak Fries. De vragen gaan ook over de planning, de koppeling aan het landelijke traject, de inzet van de provincie en de ingehuurde organisaties. Woordvoorder Sijbe Knol wil weten of er al reacties zijn uit het onderwijsveld zelf. En wat zijn de gevolgen voor het lopende Taalplan Frysk 2030 met de scholen, en de reeds ontwikkelde 'bouwstenen' voor het Fries? 

 

De minister wil een punt zetten achter het tijdverslindende 'grootste en meeslepende' proces van de laatste jaren, dat in feite is uitgelopen op een groot praatcircus. Het zou met de onderwijshervorming naar een meer practische opzet moeten met periodiek onderhoud in plaats van grote ingrepen. Terug naar de basis is nu het devies. Nederlandse taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden, daar zou het voortaan in de eerste plaats over moeten gaan. De nieuwe inzet van de regering heeft mogelijk ook invloed op de lopende examenprogramma's Fries, de samenwerking en de inbreng van de professionals. De vragen van de FNP gaan in op al deze gevolgen.  

 

 

Bijlage:

Antwoord op FNP vragen Kurrikulum.frl Downloads:
FNP skriftlike fragen kurrikulum.frl
Keamerbrief curriculum.nu


Tags: Frysk en Meartaligens, Polityk Den Haach

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer