NIEUWS   21-03-2022


FNP wil landschaps-vriendelijk boeren stimuleren

Om landschapsvriendelijk boeren te stimuleren, willen de FNP-fractie in Provinciale Staten en in het Waterschap dat de uitzonderingen in het EU-landbouwbeleid voor waterrijke gebieden worden toegepast. In de nieuwe regels staat dat aan de randen van landbouwgrond een bufferstrook van drie tot vijf meter niet mag worden gebruikt. Juist op boerenland met waardevolle landschapselementen dreigen boeren veel teelbare oppervlakte te verliezen.

De FNP is voor maatregelen die goed zijn voor onze natuur, landschap, water en klimaat, maar is van mening dat regels niet onnodig beperkend mogen zijn voor boeren die al slim en netjes werken of bezig zijn met een omslag naar een duurzamere bedrijfsvoering. Die richting moeten wij juist op in Fryslân.

 

Om in aanmerking te komen voor de subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU, moet agrarische ondernemers voldoen aan de zogenaamde conditionaliteiten (GLMCs). Dat zijn eisen om boeren te belonen voor maatschappelijke diensten en daarmee toe te werken naar doelen op het gebied van natuur, landschap, water en klimaat.

 

In het nieuwe beleid wordt voorgeschreven dat bij ecologisch kwetsbare watergangen een bufferstrook van 5 meter moet worden toegepast waar geen nutriënten en beschermingsmiddelen mogen worden gebruikt. Bij andere watergangen is dat in strook van 2 meter. Vooral op boerenland met historische elementen zoals slootjes en waardevolle landschapselementen (boomwallen en -singels, veengebied) dreigen boeren door de regels relatief veel meer teelbare oppervlakte te verliezen dan hun collega's die werken op nieuw verkavelde stukken land.

 

Statenlid Wopke Veenstra: ‘Het kan niet zo zijn dat degenen die slim en netjes boeren en goed op ons landschap passen nu veel teelbaar oppervlakte verliezen. Zeker niet als er wel uitzonderingen mogelijk zijn binnen het EU-beleid.'

 

Het nieuwe EU-beleid geeft de mogelijkheid om af te wijken van de brede bufferstroken, als dat in het specifieke geval verantwoord is. De minister werkt op dit moment aan een leidraad, die de waterbeheerders kunnen gebruiken. Yde Dijkstra, AB-lid van het Waterskip: ‘wij willen dat het Waterschapsbestuur hier snel mee aan de slag gaat. Onze boeren moeten voor het ingaan van het nieuwe EU-landbouwbeleid weten waar ze aan toe zijn.'Downloads:
Schriftelijke vragen FNP over stimulering landschapsvriendelijk boeren (fries)
Antwoord op FNP vragen stimulering landschapsvriendelijk boeren (fries)


Tags: Buorkje yn Fryslan, Wetter

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer