NIEUWS   03-03-2022


160 jonge EU-politici pleiten in Marseille tegen invasie van Oekraïne

FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol is deze week op de Europese Top van de Steden en Regio’s in Marseille. Het evenement wordt elke twee jaar op een andere plek in Europa georganiseerd door het EU Comité van de Regio’s. In Marseille zijn vandaag en morgen 1800 politici samen om contacten te leggen en te spreken over de toekomst van Europa.Op de negende Europese Top van de Steden en Regio's  gaat het om de toekomst van Europa en de rol van de regio's daarin. Politici uit heel Europa spreken met elkaar: burgemeesters, statenleden, maar ook nationale ministers, premiers en Europees commissarissen zijn naar de havenstad aan de Middellandse Zee gekomen. Als één van de 160 Young Elected Politicians in Europa, is Sijbe Knol één van de deelnemers aan de conferentie.

 

De oorlog in Oekraïne werpt helaas een grote schaduw over de Top. De dag begon vanmorgen met een minuut stilte. De voorzitter van het Comité van de Regio's, de Griek Apostolos Tzitzkikostas heeft het erelidmaatschap van het Comité van de Regio's aangeboden aan Vitaly Klitsjko, de burgemeester van de stad Kiev.

 

De 160 Young Elected Politicians hebben onderstaande declaratie aangenomen, waarin ze de invasie van Oekraïne veroordelen.

 

Declaratie van de Young Elected Politicians van de Europese Unie over de invasie van Oekraïne

 

Wij, de Young Elected Politicians, die de steden en regio's van de Europese Unie vertegenwoordigen, veroordelen sterk de Russische invasie in Oekraïne, die gesteund wordt door Belarus. Wij wijzen het gebruik van geweld af en herhalen onze inzet voor vrede en eenheid. Wij zijn eendrachtig tegen elke vorm van onderdrukking, en veroordelen elke handeling die de rechtsstaat ondermijnt. Onze steden en regio's in Oost-Europa staan intussen voor een humanitaire crisis. Haast één miljoen vluchtelingen zoeken een plek om te schuilen in de Europese Unie. Wij zetten ons in om hulp te bieden en steun te geven aan  onschuldige burgers die door het conflict hun thuis moesten verlaten. Wij staan achter het besluit van de Verenigde Naties om op te roepen direct een wapenstilstand in te stellen en om de Russische troepen terug te trekken, zodat verder bloedvergieten verhinderd wordt. Als jonge mensen die van onze opa's en oma's de geschiedenis van de Europese oorlog doorverteld hebben gekregen, zijn wij verantwoordelijk voor de toekomst van ons continent en voor het bouwen aan éénheid in verscheidenheid!

 

 

Declaration of Young Elected Politicians of the European Union on the invasion of Ukraine

 

We, Young Elected Politicians, representing the cities and regions of the European Union, strongly condemn Russia's invasion of Ukraine, with the support of Belarus. We reject the use of violence and reaffirm our commitment to peace and unity.  We stand united against any form of oppression, and denounce any act undermining the rule of law. Our cities and regions in Eastern Europe have been facing a humanitarian crisis. Almost one million refugees are seeking shelter in the European Union. We are committed to providing aid and support to the innocent civilians displaced by this conflict. We stand with the decision of the United Nations to call for an immediate ceasefire and withdrawal of the Russian forces from Ukraine to avoid any more bloodshed. As young people who have inherited our grandparents' history of European war, we are responsible for the future of this continent and building unity in diversity!

 Tags: Europa

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer